Çimsa Çimento genel kurul toplantı sonucu!

Çimsa Çimento genel kurul toplantı sonucu!Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamaya göre Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. genel kurul toplantı sonucunu yayınladı...


Çimsa Çimento tarafından yapılan açıklama şöyle;


Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı, toplantıda hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu sunulmuştur.


Şirketimizin 27 Mart 2014 günü saat 14:00'de Sabancı Center Kule:2 4.Levent - İSTANBUL adresinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

1-Oy toplama memurluğuna Baran ÇELİK' in, tutanak yazmanlığına Memduh GÜLLÜ' nün seçilmelerine karar verildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu. 

2-Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi. 

3-Denetçi raporları okundu ve müzakere edildi. 

4-Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

5-2014 Yılına ilişkin olarak Şirket'in yapacağı bağışların sınırının Şirket net karının % 5'i (yüzde beşi) olarak belirlenmesine karar verildi.

6-2013 Yılına ait finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve tasdik edildi.

7-Yönetim Kurulu üyeleri 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildiler. 

8-Kar dağıtım politikası onaylandı.

9-Kar dağıtım tutarı ve kar dağıtım tarihi onaylandı. 

10-Şirketin 2014 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young Türkiye) firmasına yaptırılmasına karar verildi. 

11-Esas Sözleşme değişikliği onaylandı

12-Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K nın 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.