01 / 06 / 2023

Ctr İnşaat İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Ctr İnşaat İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi Çekmeköy'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Tarık Ünlütürk tarafından kuruldu.Ctr İnşaat İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi Çekmeköy'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Tarık Ünlütürk tarafından kuruldu.

Ctr İnşaat İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi konusu:
1- Her türlü elektrikli ve elektronik kontrol aletleri, elektronik devre elemanları, iletken, yarı iletken ve entegre devre elemanları, mikroçipler ve bunların birleştirme elemanlarının alım, satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü güneş enerjili ürünlerin üretimi, imalatı, alımı satımı ithalatı ihracatı. 2- Elektrik ve elektronik donanımlı pano, makine, elektrikli küçük el aletlerinin üretimini yapabilir, bunları yurtiçi ve yurtdışına satabilir. 3- Sabit ve değişken dirençler, sabit ve değişken kondansatörler, selfler, zayıf akım transformatörleri, elektron tüpleri, diyotlar, transistörlerin alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 4- Her türlü elektrik malzemeleri ile bilumum elektrik motorları, bobinaj, tevzi panosu, uzaktan kumandalı otomasyon tesisleri, regülatör ve bunların yedek parça ve aksesuarları ile yine her türlü alçak ve yüksek gerilim elektrik malzemelerinin ithali, ihracı, yurtiçi ve yurtdışı pazarlaması ile bu malzeme ve cihazların toptan alım ve satımını gerçekleştirmek. 5- Her türlü şarjlı ve kuru pillerin alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 6-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel inşaatın elektrik tesisatını yapmak. Elektrik işleriyle ilgili her türlü fizibilite ve projelendirme işlerini yapmak, taahhüt vermek, bunlarla ilgili harfiyat, inşaat, montaj işlerini yapmak, yaptırmak, konularıyla ilgili her türlü malzemelerin alımını, satımını, imalatını, ithalatını ve ihracatını yapmak, bu konularla ilgili yurtiçi ve yurtdışı bağlantılar kurmak, bayilikler almak, bu konularda açılan resmi ve özel tüm ihalelere katılmak, almak, aldığı ihaleleri başkalarına devretmek, alınan ihaleleri devir almak. 7- Her türlü güvenlik sistemleri ve yedek parça ve aksesuarlarını satmak, imal etmek, ithalatını ve ihracatını yapmak. 8- Her türlü yangın algılama sistemleri, gaz algılama sistemleri, hırsızlık alarm sistemleri, kapalı devre güvenlik sistemleri, yangın söndürme sistemleri ithalat, ihracatı, satışı, montajı, bakımını yapmak. 9-Güvenlik ve korumaya ilişkin tüm elektronik, optik, audiovisual, mekanik cihaz, kameralar ve monitörler almak ve satmak. 10-Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 11- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 12- Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 13- Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların ,kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 14- Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 15- Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 16- Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 17- Bütün dallarda mühendislik, mimarlık hizmetleri vermek, fizibilite işlemleri, plan, proje, kontrollük işlemleri, her türlü harita imar planları, imar iskan planları etüd, proje kadastro, parselasyon, tevhid, ifraz ve tapu sicil işlemlerini yapmak ve yaptırmak. 18-Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. 19- Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 20- Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 21- Islah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 22- Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. 23-Her türlü konut, fabrika, atölye ve benzeri binalara çatı izolasyonu, dış cephe izolasyonu yapmak .Isı yalıtımlı, giydirmeli dış cephe kaplama işleri yapmak. 24- Otel, apart otel, motel tatil köyü, pansiyon kamping kafeterya restaurant bar, diskotek, yüzme havuzu, plaj, hamam, sauna, çay bahçesi, eğlence merkezleri, dinlenme tesisleri, su sporları işletmeleri ve yat işletmeleri dağ, deniz ve doğa spor merkezleri gibi her ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
Geri Dön