17 / 08 / 2022

Cubes Ankara'nın değeri ne kadar?

Cubes Ankara'nın değeri ne kadar?

Vakıf GYO'nun Cubes Ankara projesi için hazırlatılan Gayrimenkul Değerleme Raporu yayınlandı. Peki Cubes Ankara'nın değeri ne kadar?Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Cubes  Ankara  projesi Değerleme Raporu hakkında açıklama yaptı. 

Vakıf GYO'nun Cubes Ankara projesi için hazırlatılan Gayrimenkul Değerleme Raporu yayınlandı.

Projenin 20 Nisan 2021 tarihli ruhsat ve eki mimari projeye göre tamamlanması durumunda bugünkü toplam hasılat değeri KDV dahil iki milyar yüz on dokuz milyon sekiz yüz doksan üç bin altı yüz TL olarak belirlendi.

Cubes Ankara nın değeri ne kadar?

Taşınmazların son üç yıllık dönemde gerçekleşen alım satım işlemleri

Değerlemeye konu taşınmazlar 06 Temmuz 2020 tarihinde Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ne satış işleminden tescil edildi

Değerlemeye konu olan taşınmazlara ait Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 25 Ocak 2016 tarihli, 2016/06 sayılı kararıyla onaylanan 30 Ocak 2016 tarihli 29609 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen ‘Yapılaşma koşullarını belirleyen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği birlikte onaylandı. 1/5000 ölçekli Nazım imar planı iptal edilmiş olup, 1/1000 ölçekli planın bu iptal kararından etkilenmediği ve geçerliliğini koruduğu Çankaya Belediyesi’nden temin edilen 07.09.2021 tarih, E-53849070-115.01.06-172545 sayılı yazıdan anlaşılıyor.

Cubes Ankara nın değeri ne kadar?

Vakıf GYO'nun KAP açıklaması:
Şirketimiz portföyünde yer alan, Ankara İli, Çankaya İlçesinde konumlu Ankara Cubes Projesine ait değerleme raporu ektedir.

Cubes Ankara'nın ana yüklenici ihale süreci tamamlandı!