Çürük raporu ile yıkılacak binada 2/3 oluşmazsa ne olur?

Çürük raporu ile yıkılacak binada 2/3 oluşmazsa ne olur?

Çürük raporu ile yıkılacak binada 2/3 oluşmazsa ne olur? Kat maliklerinin çürük raporuna itiraz hakkı var mı? Varsa, bu rapora nasıl itiraz edilir? İşte yanıtı...


Çürük raporu ile yıkılacak binada 2/3 oluşmazsa ne olur?

Binalara çürük raporu, hasar olması durumunda ve bu hasarın güvenli ve sağlıklı bir şekilde oturmayı engelleyecek boyutta olması durumunda veriliyor. Çürük raporu ile ekonomik ömrünü tamamlamış ve riskli olduğu düşünülen bir binanın yıkılması sağlanabiliyor.


Ancak, yapıdaki tüm kat malikleri, binanın yıkılmasına sıcak bakmayabiliyor. Bu gibi durumlarda kat maliki Sulh Hukuk Mahkemesinde çürük raporuna itiraz için dava açabiliyor. 


Kat Mülkiyeti Kanunu madde 7 gereğince, kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin rızası olmadıkça, anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. Kendi bağımsız bölümünde ise ana yapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamıyor. Bu gibi durumlarda binada oybirliğinin oluşması gerekiyor. 


Hakim; kat malikinin haklarını ve çürük raporunu değerlendirerek bir karar alıyor. Ancak, çürük raporunun haklı görülmesi ve yapının riskli olduğunun kanaatine varılması halinde kat malikinin hakkı " var olan tehlikenin devam etmesini sağlamak istedikleri için hakkın kötüye kullanılması olarak" değerlendirilerek hakim tarafından yapının yıkılması yönünde karar alabiliyor.


Herhangi bir sebeple, yıkılma kararı alınan ancak yıkılmayan yapılar için ilgili idare "taksirle adam öldürmekten; görevi ihmal suçlarından" yargılanır.


Bu nedenle devlet can kaybı riski olduğu için riskli binada vatandaşın oturmasına izin veremez. 


Deprem risk raporu!