19 / 08 / 2022

Da Mühendislik Proje Yönetimi Ve Danışmanlık Limited Şirketi kuruldu!


Da Mühendislik Proje Yönetimi Ve Danışmanlık Limited Şirketi Kadıköy'de Cenk Aslanboğa tarafından kuruldu.Da Mühendislik Proje Yönetimi Ve Danışmanlık Limited Şirketi Kadıköy'de Cenk Aslanboğa tarafından kuruldu.

Da Mühendislik Proje Yönetimi Ve Danışmanlık Limited Şirketi konusu:
1. Şirket her türlü mimari plan proje çizimini ve taahhüdünü yapmak. Bunları uygulamaya koymak, fenni mesullük almak proje yöneticiliği ve ilgili resmi kurumlardan her türlü inşaat ve iskan ruhsat işlemleri yapmak. Çizmiş olduğu projeler üzerinde tadilat yapmak ve uygulamak. Üç boyutlu modelleme çizimi yapmak, peyzaj projesi ve uygulaması yapmak, dekorasyon yapmak, tadilat, röleve restorasyon ve onarım yapmak. Açılan yurt içi ve yurt dışı proje yarışmalarına katılmak. Yurt içinden ve yurt dışından almış olduğu plan projelerin çizimi ve uygulamasını yapmak veya başka bir firma ile birlikte yürütmek. 2. Her türlü jeodezi ve fotogrametri mühendisliğinin yapılabileceği işler ve Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürosu işleri yapmak, her hangi bir yöntem ve ölçekte çizgisel ve sayısal harita yapımı, kadastro haritaları, fotogrametri ve uzaktan algılama işleri, kent ve coğrafi bilgi sistemleri oluşturulması, etüt ve işletme haritaları, kentsel ve kırsal arazi ve arsa düzenlemeleri, parselasyon ve planları, halihazır harita, imar planı ve mevzii imar planı ve çizimi, aplikasyon, ifraz, tevhid, yola terk, tescile konu olan harita ve planlar yapmak. 3. Her türlü arazi ölçümü, yer kontrol noktalarının tesisi, deformasyon ölçmeleri, plankote, hidrografik ölçmeler, yer altı ölçmeleri, konum belirlemeleri, karayolu ve enerji nakil hatları proje ve aplikasyon işlerini, kanalizasyon projeleri, köprü ve baraj proje ve aplikasyonu yürütmek. 4. Her türlü projelerin arazine uygulama işlerini yapmak, tapu ve kadastro teknik hizmetleri ve işlemlerini yürütmek. Harita-imar ve mühendislik mevzuatı konusunda danışmanlık ve müşavirlik hizmeti vermek. 5. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat mühendisliği projelerinin yapılması ve yaptırılması, projelerinin tasdikinin yapılması ve yaptırılması, yapılmış bulunan projenin tadilat ve değişikliğinin yapılması ve yaptırılması, yurt içinde ve yurt dışında her türlü otel, motel, okul, banka, hastane, otogar, benzinlik, iş merkezi, plaza, konut ve diğer her türlü resmi ve özel yapı tasarımlarının yapılması, projelendirilmesi, onaylattırılması ve bu proje ve planların kontrolü ve kontrollüğünün yapılması ve yaptırılması. 6. Yurt içi ve yurt dışı her türlü mühendislik ve mimarlık hizmetlerini vermek ve almak, fenni mesuliyeti üstlenmek hak ediş düzenlemek, geçici ve kesin kabulleri yapmak ve yaptırmak, yurt içi ve yurt dışında mühendislik ve mimarlık çalışmalarını yapmak ve yaptırmak üzere ofis ve bürolar açmak. 7. Şirket her türlü konut, işyeri, yol, köprü, baraj, kanal, tünel, fabrika binaları, deniz ve sahil yapıları, spor ve yeşil alanları ve diğer proje ve inşaat işlerinin mekanik tesisatlarını, projelendirilmelerini, danışmanlık müşavirliği ve taahhüt işlerini yapar, yaptırır, yurt içinde ve dışında proje ve inşaat taahhüdü hizmetlerinde bulunabilir. 8. Her türlü inşaat ve yapı malzemelerinin alım satımını yapar. 9. Her çeşit gayri menkul satın alabilir inşa edebilir satabilir veya başkalarından kiralayabilir ve kiraya verebilir. Teminatlı ve teminatsız istikrar anlaşmaları yapmaya terhin ipotek tesis ve tescil ve diğer hukuki tasarrufta bulunabilir. 10. Elektrik ve elektronik mühendisliği ile ilgili projelerin hazırlanması ve gerçekleştirilmesi için danışmanlık faaliyetleri 11. Sanayi ve imalat projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (haddehaneler, rafineriler, ulaşım araçları, sanayi makineleri, vb.) 12. Makineler, endüstriyel süreçler ve endüstriyel fabrika projeleri için mühendislik faaliyetleri 13. Makine tasarımı ile ilgili mühendislik faaliyetleri 14. Haddehaneler, rafineriler, ulaşım araçları, sanayi makineleri, vb. ile ilgili mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri 15. Kimyasal mühendislik ile ilgili projelerin hazırlanması ve gerçekleştirilmesi için danışmanlık faaliyetleri 16. Enerji projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (kömür, petrol ve gaz gibi enerji yakıtları kullananlar ile nükleer, su, güneş, rüzgar ve diğer enerjiler için santrallere ve enerji iletim ve dağıtım hatlarına yönelik hizmetler) 17. Kömür, petrol ve gaz gibi enerji yakıtları kullananlar ile nükleer, su, güneş, rüzgar ve diğer enerjiler için santrallere ve enerji iletim ve dağıtım hatlarına yönelik hizmetler için mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri 18. Mühendislik danışmanlık hizmetleri (bir projeyle bağlantılı olarak yapılanlar hariç) 19. Makine mühendisliği ile ilgili projelerin hazırlanması ve gerçekleştirilmesi için danışmanlık faaliyetleri 20. Endüstri mühendisliği ile ilgili projelerin hazırlanması ve gerçekleştirilmesi için danışmanlık faaliyetleri 21. Mühendislik tasarımı için danışmanlık faaliyetleri 22. Maden mühendisliği ile ilgili projelerin hazırlanması ve gerçekleştirilmesi için danışmanlık faaliyetleri 23. Atık yönetimi projeleri için mühendislik faaliyetleri 24. İnşaat ile ilgili proje yönetimi faaliyetleri 25. Maden arama ve değerlendirme hizmetleri ile ilgili mühendislik ve danışmalık faaliyetleri 26. Telekomünikasyon ve yayıncılık projeleri ile ilgili mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri 27. İnşaat projeleri için proje yönetim hizmetleri 28. Diğer projelere yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.