Daire numaraları soldan mı başlar?

Daire numaraları soldan mı başlar? Daire numaraları soldan mı başlar?

Bir sokağın başından sonuna bakan bir kimsenin sağı, sokağın sağı, solu sokağın solu oluyor. Peki, bir apartmanda yer alan daireler nasıl numaralandırılır? Daire numaraları soldan mı başlar?

Daire numaraları soldan mı başlar?

Sokakların yönlerinin tespiti için, önce şehrin önemli bir yeri yön merkezi olarak kabul ediliyor. Büyük yerleşim yerlerinde, başlıca önemli bölgeler için birden fazla yön merkezleri tespit edilebiliyor.

 

Bir sokağın yön merkezine yakın olan ucu sokağın başı, uzak olan ucu sokağın sonudur. Bir ucu bulvar veya caddede bulunan bir sokağın başı, o sokağın bulvar veya cadde ile birleşen kısmıdır. Ucu birden fazla bulvar veya caddeye açılan sokakların başı, yön merkezine yakın olan bulvar veya cadde ile birleşen kısmıdır. 


Bir sokağın başından sonuna bakan bir kimsenin sağı, sokağın sağı, solu sokağın soludur. Peki, bir apartmanda yer alan daireler nasıl numaralandırılır? Daire numaraları soldan mı başlar?


Numaralar soldan tek numara sağdan çift numara ile numaralandırılıyor. Bu kuraş, sokak ve daire için esas oluyor. Binada girişten soldan 1, diye başlıyor. 


ADRES VE NUMARALAMAYA İLİŞKİN YÖNETMELİK


Apartman, resmi bina, otel ve işhanlarının iç kapılarının numaralanması

MADDE 31 – (1) Apartman, resmi bina, otel ve işhanı gibi birden fazla bağımsız bölüm içeren binaların iç kapı numaraları aşağıdaki esaslara göre verilir. (Ek-1, Şekil 8/a)

             

a) Apartmanlarda, bodrum kattan itibaren 1’den başlamak üzere bütün dairelere sıra ile bağımsız numaralar verilir. Bir dairenin giriş kapısından başka servis kapısı olarak kullanılan bir kapısı bulunsa bile, bu kapıya ayrı bir numara verilmez. Apartmanların bodrum katlarında bulunan konut ve işyeri amacı dışında kullanılan depo, garaj, kömürlük, kazan dairesi gibi birim kapılarına numara verilmez.

             

b) Büyük resmi binalarla, otel ve iş hanlarının içindeki numaralar aşağıdaki şekilde verilir.

             

1) Ana giriş kapısına göre yol seviyesinin altında birden fazla kat bulunduğu takdirde, yol seviyesinin altındaki ilk kata 1B, ikinci kata 2B şeklinde numaralar verilir. Yol seviyesi altında sadece bir kat bulunması durumunda, bağımsız bölümlerin kapı numaraları önüne sadece B harfi konulur.

             

2) Zemin katta yer alan iç kapılara numara verilirken, her numaranın önüne Z harfi konur.

             

3) Zemin kattan sonraki kat sayısı 1-9 arasında ise 1’den başlayarak, kat sayısı 10 ile 99 arasında ise, 01’den başlayarak, 100-999 arasında ise, 001’den başlayarak, kat sayısı kadar kat numarası verilir. Bağımsız bölümler numaralandırılırken, kat numaraları bağımsız bölümlerin kapı numaralarının başına gelir.

             

4) Katlardaki bağımsız bölüm sayısı 1-9 arasında ise 1’den başlayarak, bağımsız bölüm sayısı 10 ile 99 arasında ise, 01’den başlayarak, bağımsız bölüm sayısı 100-999 arasında ise, 001’den başlayarak, bağımsız bölüm sayısı kadar başına kat numarası da gelecek şekilde bağımsız bölüm kapı numarası verilir. (Ek-2, Örnek 8.)

             

c) Bir yol veya meydanın altında dükkan, mağaza, yazıhane ve benzeri işyerlerinin bulunduğu, yeraltı çarşısındaki bağımsız bölümlere ana giriş kapısına göre, sağ taraftan başlayarak 1’den itibaren birbirini takip eden numaralar verilir. Yeraltı çarşısının 1’den fazla katı bulunması halinde birinci fıkranın (b) bendine göre numaralama yapılır.

             

ç) Bir evin veya apartmanın bahçesi içinde sokakla hiçbir bağlantısı olmayan bağımsız daire niteliğinde olan yerlere, apartman daireleri gibi iç kapı numarası verilir. Bu yerlere verilen numaralar, apartman dairelerinden sonuncusuna verilen numarayı takip eder. (Ek-1, Şekil 8/b)

             

d) Hal ve benzeri çarşılarda cadde ve sokak yapısı mevcut ise her bir binaya sokak esasına göre numara verilir. Sokak esası bulunmayan hal ve benzeri çarşılarda dış kapılara ilgili sokak veya caddeden numara verilir. Hal ve benzeri çarşı içerisindeki bağımsız bölümlerin numaralanmasında, ana giriş kapısı esas alınarak bağımsız bölümlere, ana giriş kapı numarasından sonra harf eklenerek numara verilir.
Hatalı blok veya daire numaralarında düzeltme işlemi nasıl olur?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com
pus