Dairedeki ayıplar ve eksiklikler için nereye başvurulur?

Dairedeki ayıplar ve eksiklikler için nereye başvurulur? Dairedeki ayıplar ve eksiklikler için nereye başvurulur?

Posta köşe yazarı Tamer Heper, bugünkü yazısında kendisine yöneltilen'' Bankalara borçlanarak müteahhitten daire aldım. İçine girdim oturuyorum ama müteahhit bazı şeyleri eksik yapmış bazı şeyleri de fazla. Mesela binada, projede olmayan eklentiler yapıyor ve parasını bizden istiyor. Bu mümkün mü?''Posta köşe yazarı Tamer Heper, bugünkü yazısında kendisine yöneltilen '' Bankalara borçlanarak müteahhitten daire aldım. İçine girdim oturuyorum ama müteahhit bazı şeyleri eksik yapmış bazı şeyleri de fazla. Mesela binada, projede olmayan eklentiler yapıyor ve parasını bizden istiyor. Bu mümkün mü? Konuyu kredi aldığım bankaya yansıtsam bir çözüm olur mu?'' sorusuna cevap verdi. 


Bankalara borçlanarak müteahhitten daire aldım. İçine girdim oturuyorum ama müteahhit bazı şeyleri eksik yapmış bazı şeyleri de fazla. Mesela binada, projede olmayan eklentiler yapıyor ve parasını bizden istiyor. Bu mümkün mü? Konuyu kredi aldığım bankaya yansıtsam bir çözüm olur mu? ● K.S. 

Okuyucumun mektubu biraz daha detaylı ama ben detaya fazla girmedim zira adının açıklanmasını istemiyor. Detaya girersem olayın özellikleri nedeni ile kimliği belli olur diye geniş anlamda bir özet yaptım. Önce okuycumu bir miktar teselli edeyim sonra yanıtıma geçeyim. Müteahhitten daire alıp da bir türlü evine giremeyen, bunun için 10-15 yıl bekleyenler var. Özellikle son aylarda gayrimenkul satışlarındaki daralma müteahhitleri zorda bıraktı. Birçoğu inşaatlarını bitiremez durumda. Bu nedenle siz evinize sahip olmuşsunuz, ne mutlu size! Bunun keyfini yaşayın.

Şimdi geleyim yapacaklarınıza. Müteahhitlerin hatalı yaptıkları iş için ‘ayıp’ tabiri kullanılır. O mala da ‘ayıplı mal’ denir. Sizin dairenizin kullanımında ortaya çıkacak ayıplar varsa ayıp nedeni ile ya bunun giderilmesi için gereken para tazminat olarak istenilir veya dairede değer düşüklüğüne neden olacağı için satış bedelinden indirim talip olunur.

Bu, ayıp nedeni ile yapılacak taleptir. Bir de sözleşmenizde ve sözleşme ekindeki teknik şartnamede yapılması öngörülüp de hiç yapılmamış işler varsa buna da ‘eksik iş’ denilir. Bunun için de müteahhitten yukarıdaki gibi talepte bulunmak mümkündür. Bir ilişkide eksik iş, ayıp gibi kavramlar sade vatandaş için tam olarak tefrik edilmeyip değerlendirme yanlış yapılabilir bunun için bir bilenden yardım almakta yarar umulur.

Peki projede olmayan işler yapılıyor ise durum nedir? Bu durum projeye aykırı olmakla bina ve binadaki malikler için birtakım riskler taşır. Örneğin binada kat mülkiyeti kurulmamış ise kat mülkiyeti kurulmasına engeldir. İkincisi belediyeye vaki olacak bir şikayet halinde binanın mühürlenmesine neden olabilir. Bu gibi riskler taşıdığı için müteahhitlerin bunu yapması yasa dışıdır ve kat maliklerinden bunun için para talep edemez. Hatta hukuki zarar doğuracağı için daire satın alan kat maliklerinin buna engel olması gerekir.

Bu gibi ihtilaflarda kredi alınan bankaya yapılan müracaat bir sonuç getirmez ancak proje dışı yapılar için ilgili belediyeye başvurmak, satın alınan dairedeki ayıplar ve eksiklikler için ise tüketici hakem heyetlerine veya tüketici mahkemelerine başvurmak gerekir.