Danıştay'dan nükleer santral inşasına fren

Danıştay'dan nükleer santral inşasına fren

Mersin Akkuyu'da yapılacak nükleer santralle ilgili yönetmeliğin üç maddesinin yürütmesi durdurulduTürk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (TMMOB) başvurusunu değerlendiren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nükleer santral inşa edilmesi için gerekli düzenlemeleri içeren yönetmeliğin üç maddesinin yürütmesini durdurdu. TMMOB, Nükleer Güç Santrallarının Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun Kapsamında Yapılacak Yarışma ve Sözleşmeye İlişkin Usul ve Esaslar ile Teşvikler Hakkında Yönetmelik'in bazı maddelerinin iptali için dava açmıştı.

TMMOB: İHALE HUKUKEN BİTTİ
Danıştay 13. Dairesi, daha önce yönetmeliğin 7. maddesinin yürütmesinin durdurulmasına, diğer maddeleri yönünden ise yürütmenin durdurulması talebinin reddine hükmetmişti. Bu karara karşı, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na itiraz ettiklerini belirten TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı "Kurul, itirazımızı kısmen kabul ederek; yönetmeliğin 'yer tahsisi' başlıklı 5. maddesi ve 'Aktif elektrik enerjisi birim satış fiyatını oluşturma usul ve esasları' başlıklı 10. maddesinin de yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Bu karar ile nükleer santral ihalesi hukuken sona ermiştir. Karar, yer tahsis koşullarının sözleşmeye bırakılamayacağını belirtmektedir" dedi.

Enerji Bakanı Taner Yıldız, kararı yorumlarken, "Danıştay'ın kararının ardından şu anda ihalenin iptal edildiğini söylemek için erken. Değerlendirmeler devam ediyor. Hukuken inceliyoruz. Nükleer santral yapımı konusunda kararlılığımız var. Bunu bizim mutlaka hukuki kurallar içinde, yeni düzenlemelerle yapmamız lazım. 'İhale iptal olmuştur' diyemem" dedi.
Sabah

Konuyla ilgili basında yer alan diğer haberler

Nükleer ihalesinde 2 kritik iptal

Danıştay nükleer santral ihalesinde iki maddenin daha yürütmesini durdurdu. TMMOB Başkanı Soğancı, “İhalenin temeli ortadan kalktı” dedi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Rus ortaklarıyla birlikte sadece Park Enerji'nin teklif verdiği Türkiye'nin ilk nükleer santralının kurulması ve işletilmesi için açılan yarışma ve sözleşmeye ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelikteki iki kritik maddenin daha yürütmesini durdurdu. Bu maddeler ‘yer tahsisi' ve çok tartışılar ‘birim satış fiyatı' konularını kapsıyor.
Bilindiği gibi, Türk-Rus ortaklığı önce kwh başına 21.16 sent teklif etmiş ardından bu teklifi 15 cente çekmişti. Ancak son teklif bile Türkiye'de üretilen elektriğin ortalama fiyatının üzerinde. Ayrıca bu fiyat uluslararası örneklerle karşılaştırıldığında da oldukça yüksekte kalıyor.

TMMOB: İhale artık geçersiz
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Başkanı Mehmet Soğancı, “Kurul kararıyla birlikte yürütmesi durdurulan maddeler, nükleer santral ihalesini geçersiz konuma koymuştur” dedi. TMMOB, konuyla ilgili yönetmeliğin iptali için dava açmıştı. Danıştay 13. Daire, yönetmelikteki “yarışmaya katılacaklarda aranacak şartlar” başlıklı 7. maddesindeki, yarışmaya teklif verenlerin nükleer santral işletmeciliği deneyimi olan şirketlerle anlaşma yapılacağına dair niyet mektuplarının bulunması ile süpervizörlük anlaşması yapılmasına yönelik olarak niyet mektuplarının bulunmasına ilişkin ibarelerin yürütmesini durdurmuştu. Daire, yönetmelikteki diğer maddelerin yürütmesinin durdurulması istemini reddetmişti. TMMOB, bunun üzerine diğer maddelerin de yürütmesinin durdurulması talebiyle karara itiraz etti.
TMMOB'un itirazını değerlendiren Kurul, yönetmelikteki “yer tahsisi” başlıklı 5. madde ile “aktif elektrik enerjisi birim satış fiyatını oluşturma usul ve esasları” başlıklı 10. maddenin de yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.
10. maddenin, 5710 sayılı Nükleer Santral Kurulumuna İlişkin Yasa'ya aykırı olduğuna karar veren Kurul, birim satış fiyatlarına, ulusal radyoaktif atık hesabı ve işletmeden çıkarma hesapları katkı paylarının dahil edilemeyeceğini belirtti. Kurul, ilk durdurma kararını da yerinde buldu.

‘Hukuki karmaşa yaratıldı'
Davayı açan TMMOB Başkanı Soğancı ise şunları söyledi: Tek katılımcı olmasına rağmen devam ettirilen, teklif fiyatı yüksek olmasına rağmen aynı şirketten hukuken geçersiz tekliflerle sonuçlandırılmaya çalışılan, yaratılan hukuki karmaşa içerisinde süre uzatımına gidilen nükleer santral ihalesi, yargının verdiği yönetmeliğe ilişkin yürütmeyi durdurma kararıyla hukuken sona erdi.”

Bakan Yıldız: İptali için erken
Enerji Bakanı Taner Yıldız, Danıştay'ın nükleer santral konusundaki kararı için, “Şu anda ihalenin iptal edildiğini söylemem için erken” dedi.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldız, “Nükleer santral ihalesi iptal oldu mu?” sorusuna şu yanıtı verdi:
“Bildiğiniz gibi Danıştay'ın üst kurulunun bir kararı bugün (dün) bildirildi. Henüz gerekçeli karar elimize geçmiş değil. Hukuken incelemelerimize devam edeceğiz. Şu anda ihalenin iptal edildiğini söylemem için erken. Hukuk da devam ediyor, konuyla alakalı değerlendirmeler de devam ediyor.”
Milliyet

Danıştay, nükleere iki fren koydu Bakan, ‘İptal için erken' dedi 
 
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Nükleer Santral İhalesi Yönetmeliğinin 5'inci ve 10'uncu maddeleri için yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Kurul, Danıştay 13'üncü Dairesi tarafından yönetmeliğin 7'nci maddesi için daha önce verilen yürütmenin durdurulması kararını da yerinde buldu. Bu gelişme üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız “Danıştay'ın yönetmelikte yürürlüğü durdurmasına ilişkin gerekçeli kararı gelmedi. Danıştay'ın kararının ardından ihalenin iptal edildiğini söylemek için erken” dedi. Yıldız, kararın ardından hukukçularla değerlendirmelerin halen devam ettiğini ifade ederek, “Değerlendirmeler devam ediyor. Hukuken inceliyoruz. Nükleer santral yapımı konusunda kararlılığımız var.  ‘İhale iptal olmuştur' diyemem” diye konuştu Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Başkanı Mehmet Soğancı ise TMMOB'nin “Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun Kapsamında Yapılacak Yarışma ve Sözleşmeye İlişkin Usul ve Esaslar ile Teşvikler Hakkında Yönetmelik”in iptali için dava açtığını, Danıştay 13'üncü Dairesinin söz konusu dava çerçevesinde Yönetmeliğin 7'nci  maddesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verdiğini ve diğer maddeleri yönünden yürütmenin durdurulması talebinin reddedildiğini hatırlattı ve “Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna itiraz ettik, Kurul itirazımızı kabul etti” dedi.
İhale geçersizdir
Mehmet Soğancı görüşlerini şöyle özetledi: “Danıştay kararıyla yürütmesi durdurulan maddeler, nükleer santral ihalesini geçersiz konuma koymuştur. ‘Yer tahsisi' başlıklı maddenin ve teklifte sunulan birim satış fiyatına ilişkin esasları belirleyen maddenin yürütmesinin durdurulması ile ihalenin temeli ortadan kalkmıştır. Kurul, Danıştay 13'üncü Dairesinin yönetmeliğin ‘yarışmaya katılacaklarda aranacak şartlar' başlıklı 7'nci maddesindeki yarışmaya teklif verenlerin nükleer santral işletmeciliği deneyimi olan şirketlerle ‘anlaşma yapılacağına dair niyet mektuplarının bulunması', süpervizörlük anlaşması yapılmasına yönelik olarak da ‘veya anlaşma yapılacağına dair niyet mektuplarının bulunması' yönündeki ibarelerin yürütmesini durdurmasını da yerinde bulmuştur. Kurul, tekliflerin usul ve esaslarını belirleyen, yönetmeliğin 10'uncu maddesinin yürütmesinin durdurulmasını da, birim satış fiyatlarına ‘ulusal radyoaktif atık hesabı ve işletmeden çıkarma hesapları katkı paylarını da dahil edilmesinin 5710 sayılı nükleer santral kurulumuna ilişkin yasaya aykırı olduğuna dayandırmıştır.”
Hürriyet

Nükleer santral yönetmeliğinde yürürlük durdu, iptal kararı yok 
 
Yılan hikâyesine dönen nükleer santral ihalesinde yargı engeli çıktı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Nükleer Santral İhalesi Yönetmeliği'nin üç maddesi için yürütmeyi durdurma kararı verdi.
 
Danıştay'ın yürürlüğünü durdurduğu maddeler yer tahsisi ve aktif elektrik enerjisi birim satış fiyatını oluşturma usul ve esaslarını düzenliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Danıştay kararına ilişkin gerekçeli kararın henüz ellerine ulaşmadığını belirterek, şu aşamada bir iptalin söz konusu olmadığını söyledi. Türkiye Elektrik Ticaret AŞ (TETAŞ) tarafından açılan nükleer santral ihalesine tek katılımcı olarak giren Rus-Türk ortaklığı Atomstroyexport-Inter RAO-Park Teknik'ten oluşan konsorsiyum, önce 21,16 kilovatsaat/sentlik teklif vermiş, ardından bu rakam kilovatsaat başına 15,3-13,4 sent aralığına çekilmişti. İhalede teklifin geçerlilik süresi 20-24 Kasım aralığına kadar uzatılmıştı. Meclis'te gazetecilerin sorularını cevaplayan Yıldız, mahkemenin verdiği kararın ardından hukukçularla değerlendirmelerin halen devam ettiğini ifade ederek, "Danıştay'ın kararının ardından şu anda ihalenin iptal edildiğini söylemek için erken. Değerlendirmeler devam ediyor. Hukuken inceliyoruz." şeklinde konuştu. Yıldız, şunları aktardı: "Nükleer santral yapımında kararlılığımız var. Bunu mutlaka hukuki kurallar içinde, yeni düzenlemelerle yapmalıyız. 'İhale iptal olmuştur' diyemem."

Danıştay'ın nükleer santral ihalesine dayanak teşkil eden yönetmeliğin üç maddesinin yürürlüğünü durdurduğunu dün Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Başkanı Mehmet Soğancı açıkladı. Soğancı, söz konusu yönetmeliğin çıkmasının hemen ardından iptal davası açtıklarını kaydederek, "Mahkemenin verdiği bu kararın ardından artık hükümetin bu ihaleyi iptal etmesi ve mahkeme kararını uygulaması gerekli. Danıştay'ın yürürlüğünün durdurulmasına yönelik kararına hükümetin itiraz hakkı da kalmadı. Bu aşamadan sonra mahkeme esastan kararını verecek. Ancak bu karar yaklaşık iki yıllık bir sürede çıkar." diye konuştu. Mahkemenin verdiği kararın son derece ağır ve ihaleyi doğrudan etkileyecek nitelikte olduğunu vurgulayan Soğancı, şu değerlendirmeyi yaptı: "Hükümet, şimdi yasaya uygun yeni bir yönetmeliği çıkarmak zorunda. Bu yönetmeliğe yönelik kararla bu aşamadan sonra ihalede karar verilmesi mümkün değil." Nükleer santral kurulması hakkında yönetmeliğin iptali için açılan davada Danıştay 13. Dairesi, yönetmeliğin 7. maddesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verirken, diğer maddeleri yönünden yürütmenin durdurulması talebini reddetmişti.
Zaman

Nükleerde yönetmelik karmaşası 

Danıştay nükleer yönetmeliğinin iki maddesi için yürütmeyi durdurdu. Bakan “Herşey bitmiş değil” dedi 

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Nükleer Santral İhalesi Yönetmeliği'nin 5. ve 10. maddeleri için yürütmeyi durdurma kararı vermesiyle yönetmelik karmaşası yaşandı. Uzmanlar bu kararın nükleer santral için ihale sürecini hukuken bitirdiğini söylerken, Enerji Bakanı Taner Yıldız “Danıştay'ın kararının ardından şu anda ihalenin iptal edildiğini söylemek için henüz erken. Değerlendirmeler ve hukuken incelemeler sürüyor” dedi. Yıldız “Nükleer santral yapımı konusunda kararlılığımız sürüyor” dedi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Soğancı ise Danıştay'ın bu kararının ardından ihalenin iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Soğancı “Mahkemenin verdiği bu kararın ardından artık hükümetin bu ihaleyi iptal etmesi ve mahkeme kararını uygulaması gerekli. Danıştay'ın yürürlüğün durdurulmasına yönelik kararına hükümetin itiraz hakkı da kalmadı. Bu aşamadan sonra mahkeme esastan kararını verecek. Ancak bu karar yaklaşık iki yıllık bir sürede çıkar” dedi. Danıştay'ın yürürlüğünü durdurduğu maddeler yer tahsisi ve aktif elektrik enerjisi birim satış fiyatını oluşturma usul ve esaslarını düzenliyor.
Star

Nükleer santral ihalesine durdurma 
 
Danıştay, ihale yönetmeliğinin 3 maddesinde yürürlüğü durdurdu

Yer tahsisi, aktif elektrik enerjisi birim satış fiyatını oluşturma usul ve esasları Danıştay'dan döndü. İhaleye tek teklifi Rus-Türk ortaklığı Atomstroyexport-Inter RAO-Park Teknik vermişti. İhalede verilen teklifin geçerlilik süresi 24 Kasım'da dolarken, hükümet fiyatla ilgili değerlendirme yapıyordu

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (TMMOB) açtığı dava sonucunda Danıştay, nükleer santral ihalesi yönetmeliğinin 3 maddesinde yürürlüğü durdurdu. TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı, bu kararın ardından nükleer santral ihalesinin temelinin ortadan kalktığını söyledi.

Soğancı, nükleer santral kurulması hakkında yönetmeliği iptali için dava açtıklarını hatırlatarak, “Danıştay 13. Dairesi söz konusu dava çerçevesinde yönetmeliğin 7. maddesinin yürütmesinin durdurulmasına karar vererek, diğer maddeleri yönünden ise yürütmenin durdurulması talebimizi reddetmişti. Bu karara karşı, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na itiraz ettik ve Kurul, itirazımızı kısmen kabul ederek; yönetmeliğin yer tahsisi başlıklı 5. maddesi ve aktif elektrik enerjisi birim satış fiyatını oluşturma usul ve esasları başlıklı 10. maddesinin de yürütmesinin durdurulmasına karar verdi” diye konuştu.

“Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun kararıyla birlikte yürütmesi durdurulan maddeler, nükleer santral ihalesini geçersiz konuma koymuştur” diyen Soğancı, yer tahsisi başlıklı maddenin ve teklifte sunulan birim satış fiyatına ilişkin esasları belirleyen maddenin yürütmesinin durdurulması ile ihalenin temelinin ortadan kalktığını vurguladı.

“Tek katılımcı olmasına rağmen devam ettirilen, teklif fiyatı yüksek olmasına rağmen aynı şirketten hukuken geçersiz tekliflerle sonuçlandırılmaya çalışılan, yaratılan hukuki karmaşa içerisinde süre uzatımına gidilen nükleer santral ihalesi, yargının verdiği yönetmeliğe ilişkin yürütmeyi durdurma kararıyla hukuken sona ermiştir” diyen Soğancı, nükleer enerji ısrarından vazgeçilmesini istedi.

Verilen fiyat revize edildi

Türkiye Elektrik Ticaret A.Ş. (TETAŞ) tarafından açılan nükleer santral ihalesine tek katılımcı olarak giren Rus-Türk ortaklığı Atomstroyexport-Inter RAO-Park Teknik'ten oluşan konsorsiyum, önce 21.16 kilowatt saat/sentlik teklif vermiş ardından bu rakam kilowatt saat başına 15.3-13.4 sent aralığına çekilmişti. Türkiye'nin ilk nükleer santralinin yapımı için açılan ihalede verilen teklifin geçerlilik süresi 24 Kasım'da doluyor.

Bakan ‘Kasım sonuna kadar bitirmek istiyoruz' demişti

Enerji Bakanı Taner Yıldız, geçen hafta yaptığı açıklamada değerlendirmenin Kasım ya da Aralık sonuna kadar bitirilmesini istediklerini belirterek “Nükleer güç santralıyla ilgili görüşmeler devam ediyor. Ama şu anda ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşacak seviyede değil. Biz Kasım ayının sonuna kadar bitirmek istiyoruz. Kasım ve Aralık ayı diyelim” açıklamasını yapmıştı.
Vatan