Darülaceze Başkanlığı'ndan İstanbul ve Balıkesir'de satılık 45 gayrimenkul!

Darülaceze Başkanlığı'ndan İstanbul ve Balıkesir'de satılık 45 gayrimenkul!


Darülaceze Başkanlığı, İstanbul ve Balıkesir illerinde bulunan 45 gayrimenkulü satıyor...


Darülaceze Başkanlığı tarafından, İstanbul ve Balıkesir illerinde bulunan 45 gayrimenkul satışa çıkarıldı. Gayrimenkullerin satış ihalesi 2 Aralık tarihinde saat 14:00'te gerçekleştirilecek.

Darülaceze Başkanlığı

İlan metni:

DÂRÜLACEZE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLAN LİSTESİ

Darülaceze Başkanlığı

Darülaceze Başkanlığı

Darülaceze Başkanlığı

Darülaceze Başkanlığı

Darülaceze Başkanlığı

Darülaceze Başkanlığı

Yukarıda açık adresi yazılı taşınmazlar  2886 Sayılı Yasanın 45 nci maddesi hükümlerine göre Açık Teklif  (Arttırma) Usulü ile Dârülaceze Başkanlığı Çok Amaçlı Salonunda 02.12.2021 tarihinde, Perşembe günü, saat 14.00'da liste sırasına  göre ayrı ayrı  satış  ihalesi yapılacaktır. İhaleye girmek isteyenlerin aşağıda istenen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde ihale salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaat kabul edilmeyecektir. Şartnameler, İdareden ücretsiz temin edilir. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

ŞAHISLARDAN İSTENİLEN BELGELER                

1.T.C Kimlik numaralı Nüfus Cüzdan Sureti                                            
2.Tebligat için, Muhtarlık veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden  tasdikli İkametgah belgesi.              
3.Geçici Teminat Makbuzu  (Dârülacezeden)  

Darülaceze Başkanlığı
 
ŞİRKETLERDEN İSTENİLEN BELGELER

1.Ticaret veya Sanayi Odası Belgesi
2.Noterlikçe tasdik edilmiş İmza Sirküsü veya Vekaletname 
3.Geçici Teminat Makbuzu (Dârülacezeden)  

İLETİŞİM BİLGİLERİ

ADRES    Halil Rıfatpaşa Mahallesi Dârulaceze Caddesi No: 51 Okmeydanı ŞİŞLİ / İSTANBUL 
EPOSTA    emlak@darulaceze.gov.tr
TEL/FAX    T: 0 212 220 10 20 /138  F: 0 212 210 44 30 - 0 212 221 03 03