DASK, 8 yılda 2.7 milyon konuta ulaştı

DASK, 8 yılda 2.7 milyon konuta ulaştı DASK, 8 yılda 2.7 milyon konuta ulaştı

Dünya'nın en etkin deprem kuşaklarından birinde yer alan Türkiye'de deprem sigortasına yönelik bilinç istenilen düzeye ulaşmasa da gelişme gösteriyor.

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

17 Ağustos depreminin ardından kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) ile yürürlüğe giren Zorunlu Deprem Sigortası'nın (ZDS) 2008 Ocak sonu itibariyle 2.7 milyon adet poliçe sayısına ulaşması da bunun bir göstergesi. DASK'ın önümüzdeki 5 yılda hedef1i ise yüzde 130 büyüyerek 5 milyon adet poliçeye ulaşmak. DASK Yönetim Kurulu Başkanı İdris Serdar ve Kurum İdarecisi Eureko Sigorta'nın Genel Müdürü Okan Utkueri ile Zorunlu Deprem Sigortası'nda gelinen nokta ve DASK'ın gelişimine yönelik önümüzdeki dönem projelerini konuştuk.


DASK'ın gösterdiği gelişim hakkında bilgi verir misiniz?


İdris Serdar: ZDS 17 Ağustos Marmara depreminden sonra devlet tarafından kuruldu. 27 Eylül 2000 tarihinden itibaren ise hayata geçirilen bir uygulama oldu. Kapsamdaki bütün konutları ödenebilir bir prim karşılığında depreme karşı sigorta güvencesi altına almak amacıyla kurulan DASK, 2000 yılından bu yana ZDS ve tazminat ödemeleri ile ilgili işlemleri başarı ile yürütüyor. DASK bugün uluslararası platformda benzer risklerin yönetiminde dünya ülkelerine örnek gösterilen bir sistem oldu.


Okan Utkueri: Bu sistemin iyi bir şekilde işlediğinin en önemli göstergelerinden biri DASK'ın bugüne kadar 195 depremde yüzde 97'si kısmi hasarlar olmak üzere yaklaşık 10 bin konuta yaptığı 19 milyon YTL'lik hasar ödemesidir.


Yıllar itibariyle poliçe sayısı nereye ulaştı. Hedefiniz nedir?


İdris Serdar : Türkiye yaklaşık 13 milyon konut olduğu düşünüldüğünde 2008 Ocak ayı itibariyle ZDS 2.7 milyon adet poliçeye ulaştı. 1997 yılında konut deprem sigortalarında ulaşılan en yüksek poliçe adedi 600 bin civarlarında iken 1999 öncesinde konutların deprem sigortaları genel olarak yangın ve mühendislik sigortalarına ek olarak veriliyordu. DASK 2008'den itibaren hedef büyütüyor. Amacımız 2008 yılı itibariyle 3.4 milyon, 5 yılda ise yüzde 130 büyüyerek 5 milyon adet ZDS poliçesine ulaşmak.


Türkiye genelinde poliçe dağılımı hakkında bilgi verir misiniz?


Marmara bölgesinde 1 milyon 198 bin adet poliçe ile yüzde 44.5 oranla birinci sırada yer alıyor. İç Anadolu 509 bin 177 adet poliçe ile yüzde 19, Ege 460 bin 12 adet poliçe ile yüzde 17, Akdeniz 219 bin 620 poliçe ile yüzde 8 ,Doğu Anadolu 71 bin 502 adet poliçe ile yüzde 3, Güney Doğu Anadolu 66 bin 608 adet poliçe ile yüzde 2.5, Karadeniz ise 166 bin 263 poliçe ile yüzde 6 paya sahip.


Penetrasyon oranı (sigortalılık oranı) en yüksek ve düşük hangi bölge ve iller hangileri?


Sigortalılık oranlarına bölge olarak baktığımızda yine en yüksek yüzde 28.9 ile Marmara, en düşük yüzde 8.9 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi olduğunu görüyoruz. İller bazında ise en yüksek oran yüzde 43.5 ile Bolu, onu yüzde 38.4 ile Muğla ve Yalova, yüzde 38.2 ile Düzce ve yüzde 35.9 ile  Ankara  geliyor. En düşük iller ise yüzde 1.9 ile Şırnak, yüzde 3.7 Muş, yüzde 4.9 ile Mardin, yüzde 5.3 ile Iğdır ve yüzde 5.7 ile Ağrı sırılanıyor.


Sigorta bilincinde işbirliği önemli


Türkiye'de deprem sigortasına yönelik bilinç gelişti mi?


Okan Utkueri: Halen istenilen düzeyde değil. Depremin yaşandığı bölgelerde Zorunlu Deprem Sigortası yaptırma oranlarında artış yaşansa da, depremin üzerinden zaman geçtikçe bu konuda ki duyarlılık da azalıyor.


İdris Serdar: Zorunlu deprem sigortasına sahip konut sayısı 2.7 milyona ulaştı. Ancak, bu seviye, ülkemiz için yeterli değildir. Deprem ülkesi olan Türkiye'de ZDS poliçesine sahip olmak bir sosyal sorumluluk görevi olarak algılanmalı. Acenteler, sigorta şirketleri, bankalar, eğitim kurumları, kamu kurumları ve yerel yönetimlerin işbirliği içerisinde olması büyük önem taşıyor.


ZDS'nin tüketiciye maliyeti nedir?


İdris Serdar : ZDS'nın primleri, kár amacı güdülmeden konut sahiplerinin maksimum teminatı almaları için ödenebilir olarak devlet tarafından belirleniyor. ZDS'de en riskli bölgedeki 100 metrekarelik betonarme bir konutun sigortası için azami yıllık prim bedeli 118 YTL'dir. Yani günlük olarak 32 kuruş. Bu da ev sahipleri için ödenebilir bir rakamdır. Zorunlu Deprem Sigortası olan konut sahiplerine ise DASK azami 120 bin YTL teminat veriyor.


Önümüzdeki dönemde DASK'ın gelişimine yönelik ne gibi projeleriniz var?


İdris Serdar : DASK olarak önümüzdeki dönemde hedefimiz İstanbul'un yanı sıra tüm Anadolu'da acenteler, sigorta şirketleri, eğitim kurumları ve kamu kurumlarıyla farklı bilinçlendirme çalışmalarını hayata geçirmek. Şu anda tüm sosyal paydaşlar nezdinde geniş çaplı bir algı araştırması yürütmekteyiz ve bu araştırmadan çıkacak sonuçları değerlendirerek yeni iletişim faaliyetlerimizi hayata geçireceğiz. 


Okan Utukeri: Şu anda 25 yetkili sigorta şirketi ve bu şirketlerin yaklaşık 14 bin acentesi DASK nam ve hesabına zorunlu deprem sigortası düzenliyor. Bu acenteler gerçek zamanlı olarak online poliçe kesebiliyor. İleri teknoloji uygulamaları kapsamında 2008 yılında yeni bir operasyonel sistemi uygulamaya alıyoruz. Ayrıca Tapu ve Kadastro bilgi sistemi (TAKBİS) ile entegrasyonun sağlanması yönünde önemli çalışmaları hayata geçireceğiz..

Kaynak:hurriyetemlak.com

pus