DASK hangi hasarları karşılıyor?

DASK hangi hasarları karşılıyor?Türkiye fay hatları üzerinde yer alan bir ülke. Bu nedenle sık sık yıkıma sebep şiddetli depremler meydana geliyor. Bu sebeple vatandaşlar DASK yaptırmayı tercih ediyor. İşte DASK ile ilgili merak edilenler...


Depremlerde konutlar, meydana gelen sarsıntının şiddetine göre hasar görebiliyor. Bu sebeple vatandaşlar DASK yaptırmayı tercih ediyor. Ancak DASK'ın detayları sürekli araştırılıyor. 

Bizim Sakarya köşe yazarı Hasan Korkmaz, bugünkü köşesinde zrounlu deprem sigortasını kaleme aldı. 

İşte Hasan Korkmaz'ın 'DASK ve ayrıntıları' başlıklı yazısı...

Türkiye fay hatları üzerinde yer alan bir ülke. Bu nedenle sık sık yıkıma sebep şiddetli depremler meydana geliyor. Bu sebeple vatandaşlar DASK yaptırmayı tercih ediyor. Ancak DASK'ın detayları sürekli araştırılıyor. 

DASK hangi hasarları karşılıyor?

Teminat Kapsamı Dışındaki Durumlar 

Zorunlu Deprem Sigortası ile yapınızda deprem ve deprem nedeniyle meydana gelen maddi hasarların giderilmesi imkanı sunulur. 

Ancak bazı hasarlar karşılanmaz. İşte teminat kapsamında olmayan hasarlar: 

-Enkaz kaldırma harcamaları, 
-Kar kaybı, 
-İş durması, 
-Kira mahrumiyeti, 
-Alternatif ikametgah ve iş yeri masrafları, 
-Mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer tüm dolaylı hasarlar, 
-Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri, 
-Bütün bedeni hasarlar ve vefat,
-Manevi tazminat istekleri, 
-Deprem ve deprem dolayısıyla meydana gelen yangın, infilak, tsunami ya da sartsıntının dışında kalan zararlar,
-Depremden bağımsız şekilde binanın kendi kusurları sebebiyle zamanla oluşan hasarlar.  

Yukarıdaki meydana gelen hasarların güvence altına alınması için, Zorunlu Deprem Sigortası’na ek olarak farklı teminatları bulunan konut sigortaları tercih edilebilir. 

DASK hangi hasarları karşılıyor?

Azami Teminat Limiti 

DASK, meydana gelen bir depremin ardından, sigorta sahiplerinin hayatlarını kaldığı şekilde güvenle sürdürebilmelerini hedefler

DASK her sene inşaat maliyetlerinde yaşanan artışı baz alarak, belirlediği azami bir tutarda teminat sunar. 

DASK tarafından sağlanan azami teminat tutarı, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren bütün yapı tiplerinde 268 bin Türk Lirası şeklinde belirlendi. Fakat müşteri bu limit haricinde konutunun gerçek değerini almak isterse ek olarak kout sigortası yaptırabiliyor. 

Konut sigortası ile DASK'ta teminat altına alınmayan kalan enkaz kaldırma harcamaları, kira kaybı, ev eşyası gibi kıymetleri sigortalayarak güvence altına alabilir. 

DASK hangi hasarları karşılıyor?

DASK ile ilgili merak edilen birçok unsur bulunuyor. İşte merak edilenler...

-İnşaatı tammalanmamış yapılar için DASK zorunlu tutulmaz.

- Kaçak yapılar sigorta kapsamına girmez. 

-Tapu kaydında arsa veya tarla niteliğinde kayıtlı olan meskenler için de DASK yapılabiliyor.

-Tapusu alınmamış kooperatif evleri için de DASK yaptırılabilir. 

-6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu kapsamında tapu işlemleri, elektrik ve su aboneliği işlemleri için Zorunlu Deprem Sigortası'nın yapılmış olması koşulu bulunuyor. 

-Köy olan yerler belde olduğunda evler için DASK yaptırılabilir. 

-Ahşap, kerpiç gibi malzemelerle inşa edilen konutlar için de DASK yaptırtılabilir. 

-Hasar ödemelerinde sigorta bedelinin  yüzde 2’si tutarında muafiyet bulunur. 

-Poliçenin kaybolması durumunda tazminat alma hakkı da kaybolmaz. Hakkınız saklı kalır. 

-Depremde sigortalı evde hasar meydana gelmeyip yalnızca ortak alanda hasar görülmesi durumunda; sigortalının taşınmazdaki hissesi oranında sigortalıya tazminat ödenir.

-Zorunlu Deprem Sigortası zorunlu bir poliçedir ve bu sebeple iptal edilemez.

Evine yıkım kararı çıkan DASK’a koşuyor!

Konut sigortasında hangi hasarlar güvenceye alınıyor?