Dask'ta yeni düzenleme

Dask'ta yeni düzenleme

Zorunlu deprem sigortası talimatında değişikliğe gidildi. Asgari prim tutarı 30 YTL'den 25 YTL'ye indirildi.Zorunlu deprem sigortası kapsamında, bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı da 110 bin YTL'den 140 bin TL'ye yükseltildi. 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek değişikliğe göre, ödenecek prim, tespit edilen sigorta bedeline, deprem bölgesine ve yapı tarzına göre talimatta belirlenen tarifeler uygulanmak suretiyle bulunan tutara 10 TL ilave edilerek hesaplanacak.

Ancak İstanbul ili dahilinde bulunan rizikolar için 15 TL olarak uygulanacak. Apartman ve sitelerde, yönetici tarafından yaptırılan ve en az 8 bağımsız bölümü içeren toplu sigortalarda, tarife fiyatları üzerinden yüzde 20 indirim yapılacak.

Bugün