Dbyt Dursun Baysan Yapı Tekniği İnşaat İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Dbyt Dursun Baysan Yapı Tekniği İnşaat İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Dbyt Dursun Baysan Yapı Tekniği İnşaat İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi bugün Güngören'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Dursun Baysan tarafından kuruldu...


Dbyt Dursun Baysan Yapı Tekniği İnşaat İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi bugün Güngören'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Dursun Baysan tarafından kuruldu.

Dbyt Dursun Baysan Yapı Tekniği İnşaat İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi konusu:    1. Her türlü yurt içi ve yurt dışı, resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar, idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, , hava meydanları, istasyonlar, inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak, 2. Her türlü elektrik ve elektrik malzemeler ile inşaat malzemeleri (demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, ateş tuğlası, kiremit, alçı, çimento, fayans, seramik, marley vb.) imalatı, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak, 3. Yukarıdaki işleri yapabilmek için faaliyet konumuz ile ilgili her türlü eleman istihdam etmek, ihtiyacı olan firmalara istihdam desteği sağlamak. Bunlar için gerekirse eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde bulunmak, Şirket bu amaç ve konusunun tahakkuku için, - Bürolar, depolar açabilir, işletebilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, devir alabilir ya da devir edebilir. - Konusu ile ilgili ithalat ve ihracat yapabilmek ve mevzuata uygun olarak acentelik mümessillik, komisyonculuk - Şirketin amacı ile ilgili olarak, marka, ihtira beratı, ustalık, lisans, patent ve sair her çeşit mülkiyet haklarını devir almak, bu hakları almak, elde etmek, kendi haklarını devir etmek, devir vermek, kiralamak bunlar üzerinde lisans ve know-how anlaşmaları yapmak, - Şirketin amacı ile ilgili, alakalı ve lüzumlu her türlü gayrimenkul, nakil vasıtası, tesis ve makineleri ve bunlara mütevellik ayni hakları satın almak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, ipotekli veya serbest her türlü menkul ve gayrimenkul ile emtiayı almak, finansal kiralama yoluyla kiralayabilir. - Şirket her türlü bankalardan ve diğer her türlü kredi müesseselerinden kısa, orta, uzun vadeli her türlü kredi alabilir. Şirket konusu ile ilgili olarak bankalar ve sair müesseseler ile özel ve tüzel kişilerden kredi alabilir, ikrazatta bulunabilir, işletme konularında faaliyette bulunan diğer yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle anlaşmalar yaparak ortaklık ve işbirliğinde bulunabilir. Kurulmuş ortaklıklara iştirak edebilir. Şirketlerin hisse senetlerini, şirketler ile devletin çıkaracağı tahvilleri satın alabilir. Aracılık yapmamak kaydıyla satabilir ve kurulmuş şirketlere iştirak edebilir. - Şirket, mevzuunda danışmanlık, işletmecilik, işletme müşavirliği, yönetim organizasyonu ve işletmeciliği yapabilir, edinmiş olduğu menkul ve gayrimenkul malları satabilir, - Şirket amaç ve başlıca konularını gerçekleştirebilmek için gerekli her türlü kara, deniz ve hava taşıtlarını ve diğer menkul ve gayrimenkul malları alabilir, satabilir, kiraya verebilir, kiraya tutabilir, devredebilir, ithal edebilir, ihraç edebilir,


Adres: Güven Mah.İnönü Cad.Kaymak İş Hanı Sit.No.38/208 Güngören