28 / 06 / 2022

Demirören'in Göktürk'teki arazilerinin imar planları iptal edildi!

Demirören'in Göktürk'teki arazilerinin imar planları iptal edildi!

Ziraat Bankası'nın, Demirören Holding 'ten aldığı  İstanbul Göktürk Kemer Country’deki golf sahası arazileri ile ilgili Yargıtay'dan karar geldi. Demirören Holding’in, Ziraat Bankası’ndan çektiği milyon dolarlık kredi karşılığı ipotek ettirdiği İstanbul Göktürk Kemer Country’deki golf sahası arazilerini imara açan planlara yönelik yargı süreci sona erdi. Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre; Danıştay’ın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın arazileri imara açan planlarının yargı kararıyla iptal etti. Hukuki süreci bölge sakinlerinin lehine sonuçlandı. İmar planları iptal edildi. 

Demirören Holding, Ziraat Bankası’ndan 300 milyon dolar ve 1 milyar 118 milyon lira krediye karşılık söz konusu golf sahalarının bulunduğu arazileri ipotek ettirmişti. İpotek sonrasında 4 Eylül 2018’de araziler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından imara açıldı. Bakanlık tarafından hazırlanan imar planlarıyla alana ortalama 200 metrekare büyüklüğünde 306 adet konut yapılmasına onay verildi. Konut yapılması planlanan bölüm yaklaşık 26 futbol sahasına denk düşüyordu. 

Demirören in Göktürk teki arazilerinin imar planları iptal edildi!

Dilekçe ile itiraz etti

Bölge sakinleri bakanlığın kararın sonrasında  davalar açtı. 2019’da açılan davada mahkeme, planın iptal edilmesi yönünde karar alındı. Bu süreçte Demirören’e ait söz konusu ipotekli araziler çekilen krediye karşılık borç ödenmediği için Ziraat Bankası’na devredildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), mahkeme kararı doğrultusunda bölge halkına hizmet edecek biçimde açık yeşil alan olarak değerlendirilmesi için Kemer Country yerleşkesi içindeki bu arazilere yönelik yeni bir imar planı hazırladı ve 9 Haziran’da askıya çıkardı. İBB yeni imar planıyla arazileri tekrar özel spor alanına aldı. Ziraat Bankası, İBB’nin hazırladığı yeni plana  dilekçe yazarak itiraz etti. Dilekçede yeni planlarda kamu yararı olmadığı ileri sürülerek arazilerin yeniden imara 
açılması istendi.

Planlar iptal edildi

Son süreçte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı alt mahkemelerin plan iptali kararlarına itirazda bulundu. Bir üst mahkeme bakanlığın itirazını reddetti. Bakanlık bu kez ‘ret’ kararının hukuka aykırı olduğunu savunarak Danıştay Altıncı Dairesi’ne başvurdu. Daire de itiraz reddi kararının hukuka ve usule uygun olduğunu dile getirerek bozulmasını gerektirecek bir sebep görmedi ve kararı oybirliğiyle onay verdi. Bundan sonraki süreçte Ziraat Bankası’nın İBB’nin yeni hazırladığı imar planına itirazı değerlendirilerek itirazın karara bağlanması bekleniyor.