Deniz GYO 2019 karından pay dağıtacak mı?

Deniz GYO 2019 karından pay dağıtacak mı?

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 2019 yılı kar payı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararı hakkında açıklama yaptı...


Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 2019 yılı kar payı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararı hakkında açıklama yaptı.

Deniz GYO'nun 2019 yılı faaliyetlerinden 13 milyon 342 bin 945 TL dönem karı, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlara göre (9 milyon 865 bin 165) TL dönem zararı gerçekleşti.

Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlarına göre dağıtılabilir dönem karı oluşmaması sebebiyle kâr dağıtımı yapılmamasına, yasal kayıtlarında bulunan dönem zararı tutarının "Geçmiş Yıl Zararları" hesabına aktarılmasına ve buna istinaden hazırlanan ekteki 2019 yılı kâr dağıtım tablosunun Genel Kurul'a bilgisine ve onayına sunulmasına karar verildi.

Deniz GYO'nun KAP açıklaması: 
Şirketimizin 25.02.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında;

Şirketimizin 01.01.2019–31.12.2019 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 'nun II-14.1 sayılı tebliğ kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) hükümlerine ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formata uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre, 2019 yılı faaliyetlerinden 13.342.945 TL dönem karı, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlara göre (9.865.165) TL dönem zararı gerçekleşmiştir.

Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımıza göre dağıtılabilir dönem karı oluşmaması sebebiyle kâr dağıtımı yapılmamasına, yasal kayıtlarımızda bulunan dönem zararı tutarının "Geçmiş Yıl Zararları" hesabına aktarılmasına ve buna istinaden hazırlanan ekteki 2019 yılı Kâr Dağıtım Tablosunun Genel Kurul'umuzun bilgisine ve onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Dosya için tıklayın