18 / 08 / 2022

Deniz GYO 2021 hesap yılı bağımsız denetim şirketini seçti!

Deniz GYO 2021 hesap yılı bağımsız denetim şirketini seçti!

Deniz GYO, 2021 yılı hesap dönemindeki düzenlenecek mali tablolarının bağımsız denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. denetim firması ile Bağımsız Denetim sözleşmesi imzalanmasına karar verdi.Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 2021 hesap yılı bağımsız denetim şirketi seçimine ilişkin yönetim kurulu kararı hakkında açıklama yaptı.  

Deniz GYO tarafından Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2021 yılı hesap dönemindeki düzenlenecek mali tablolarının bağımsız denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Touche Tohmatsu üye şirketi) denetim firması ile Bağımsız Denetim sözleşmesi imzalanmasına, söz konusu kararın yapılacak olan Genel Kurul Toplantısı'nda  Genel Kurul'un onayına sunulmasına oybirliği ile karar verildi.

Deniz GYO'nun KAP açıklaması:
Yönetim Kurulumuzun 17.02.2021 tarihli toplantısında; 

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.‘nin 2021 yılı hesap dönemindeki düzenlenecek mali tablolarının bağımsız denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.  (Deloitte Touche Tohmatsu üye şirketi) denetim firması ile Bağımsız Denetim sözleşmesi imzalanmasına, söz konusu kararın yapılacak olan Genel  Kurul Toplantısı'nda  Genel Kurul‘un onayına sunulmasına oybirliği ile karar verildi.