Deniz GYO finansal tablolarını düzenledi!

Deniz GYO finansal tablolarını düzenledi! Deniz GYO finansal tablolarını düzenledi!

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., KAP' ta 26/02/2014 tarihinde açıklanan 31/12/2013 tarihli Konsolide Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim görüşünü tekrar düzenlenerek ilan edildiğini bildirdi...


Deniz GYO tarafından yapılan açıklama şöyle:


Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi : 01/01/2013 - 31/12/2013


Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar : 31/12/2013 tarihli Bağımsız Denetim Raporu ile Finansal Tabloları.


Değişikliğin Nedeni : SPK'nun talebi üzerine, Bağımsız Denetim tarafından şartlı görüş verilen 31/12/2013 tarihli Konsolide Finansal Tablolarının Türkiye Muhasebe Standartları düzenlemelerine uygun olarak yeniden düzenlenmesi.


Değişikliğin Net Dönem Karına Etkisi (varsa) : Konsolide dönem zararı 1.381.272 TL artmıştır.Sermaye Piyasası Kurulu'nun muhatap yazısı gereğince, 

Kamu Gözetim Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulamasına yönelik ilke kararı (2013-2) "Ortak Kontrole Tabi İşletme Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi" düzenlemelerine uygun olarak yeniden düzenlenip ve bağımsız denetimden geçirilip olumlu görüş alınan 31/12/2013 tarihli konsolide finansal tabloları tekrar yayınlanmaktadır.