Deniz GYO kar payı dağıtacak mı? 

Deniz GYO kar payı dağıtacak mı? 

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın Dağıtılabilir dönem karı oluşmaması sebebiyle kâr dağıtımı yapılmamasına, dönem zararı tutarının "Geçmiş Yıl Zararları" hesabına aktarılmasına karar verildi...


Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 2019 yılı kar payı dağıtımına ilişkin olağan Genel Kurul Sonucu hakkında açıklama yaptı.

Deniz GYO'nun 2 Nisan 2020 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 1 Ocak 2019-31 Aralık 2019 dönemine ait, 2019 yılı faaliyetlerinden 13.342.945 TL dönem karı, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlara göre 9.865.165 TL dönem zararı gerçekleşti. 

Dağıtılabilir dönem karı oluşmaması sebebiyle kâr dağıtımı yapılmamasına, yasal kayıtlarımızda bulunan dönem zararı tutarının "Geçmiş Yıl Zararları" hesabına aktarılmasına karar verildi.

Deniz GYO'nun KAP açıklaması:
Şirketimizin 02.04.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında;

Şirketimizin 01.01.2019–31.12.2019 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 'nun II-14.1 sayılı tebliğ kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) hükümlerine ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formata uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre, 2019 yılı faaliyetlerinden 13.342.945 TL dönem karı, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlara göre (9.865.165) TL dönem zararı gerçekleşmiş olup, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımıza göre dağıtılabilir dönem karı oluşmaması sebebiyle kâr dağıtımı yapılmamasına, yasal kayıtlarımızda bulunan dönem zararı tutarının "Geçmiş Yıl Zararları" hesabına aktarılmasına ve buna istinaden hazırlanan ekteki 2019 yılı Kâr Dağıtım Tablosunun onaylanmasına karar verilmiştir.

Kar payı dağıtım tablosu için tıklayın