Deniz GYO'dan 2021'in ilk çeyreğinde 206.3 milyon TL'lik hasılat!

Deniz GYO'dan 2021'in ilk çeyreğinde 206.3 milyon TL'lik hasılat!



30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla Deniz GYO'nun özkaynakları 629,318,884 olurken; toplam kaynakları 1,149,919,681 TL olarak açıklandı. 1 Ocak 2021 - 30 Haziran 2021 tarihlerindeki hasılatı 206,302,462 TL oldu.


Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 1 Ocak 2021 - 30 Haziran 2021 tarihlerine ilişkin sorumluluk beyanı, faaliyet raporu ve finansal raporu yayınladı. 

Deniz GYO'nun kayıtlı sermayesi 1 milyar TL olurken, ödenmiş sermayesi 400 milyon TL olarak açıklandı.

Deniz GYO

30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla Deniz GYO'nun özkaynakları 629,318,884 olurken; toplam kaynakları 1,149,919,681 TL olarak açıklandı.

Deniz GYO

Deniz GYO'nun 1 Ocak 2021 - 30 Haziran 2021 tarihlerindeki hasılatı 206,302,462 TL oldu.

Deniz GYO'nun KAP açıklaması:

MALİ TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

Karar Tarihi   : 02.08.2021

Karar Sayısı :  2021/20

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN  II-14.1 SAYILI "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN  9.MADDESİ GEREĞİ  HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI

Şirketimizin, 01.01.2021 - 30.06.2021 dönemine ait SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre düzenlenmiş, Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Finansal Tablo ve Dipnotları ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu, görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde

a) Finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiği,

b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,

c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığı beyan ederiz.

DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 

Dosya için tıklayın

Dosya için tıklayın