Deniz GYO'nun sermeye geçerlilik süresi uzatıldı!

Deniz GYO'nun sermeye geçerlilik süresi uzatıldı! Deniz GYO'nun sermeye geçerlilik süresi uzatıldı!

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 31 Aralık 2017 tarihine kadar geçerli kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 5 yıl süre ile uzatılmasına ilişkin şirket esas sözleşme maddelerinin tadilleri onaylandı.Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma platformu'nda (KAP) kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin genel kurulda onaylanması hakkında açıklama yaptı. 

Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 3.madesi içerisinde yer alan şirket adresinin güncellenmesi ile "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesi içerisinde yer alan 31 Aralık 2017 tarihine kadar geçerli kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 5 yıl süre ile uzatılmasına ilişkin şirket esas sözleşme maddelerinin tadilleri için 5 Ocak 2018 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına gönderilen Esas Sözleşmemizin tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Ocak 2018 tarih ve 12233903-340.08-E.789 sayılı yazısıyla ile T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 6 Şubat 2018 tarihli yazısıyla uygun görülmüştü.Onaylı tadil tasarısı, 29 Mart 2018 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında onaylandı.

Deniz GYO'nun KAP açıklaması: 
Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 3.madesi içerisinde yer alan Şirket adresinin güncellenmesi ile "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesi içerisinde yer alan 31.12.2017 tarihine kadar geçerli kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 5 yıl süre ile uzatılmasına ilişkin şirket esas sözleşme maddelerinin tadilleri için 05.01.2018 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulunun onayına gönderilen Esas Sözleşmemizin tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2018 tarih ve 12233903-340.08-E.789 sayılı yazısıyla ile T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 06.02.2018 tarihli yazısıyla uygun görülmüştü.

Onaylı tadil tasarısı, 29.03.2018 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında onaylanmıştır.

 

Dosya için tıklayın