Denize sıfır inşa edilen konutlar kıyılara zarar veriyor!

Denize sıfır inşa edilen konutlar kıyılara zarar veriyor!İçişleri Bakanlığı’nın sahil raporuna göre, deniz kenarına inşa edilen konutların kıyılara büyük zarar verdiği ortaya çıktı. 


İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerinin hazırladığı, başkanlığını AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır’ın yaptığı TBMM Dilekçe Komisyonu’na sunduğu sahil raporunda, kıyılardaki tahribatın detayları açıklandı. 

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre; söz konusu raporda “Kıyılar, sanayi ve turizm yatırımı, su ürünleri üretimi, konut, liman, iskele yapımı gibi değişik amaçlarla kullanılmakta” tespiti yer alırken “Bu durumun sonucunda yoğun yapılaşma nedeniyle yapısının bozulması tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır. Son yıllarda, kıyı alanlarımızdaki uygulamalar, kıyı özellikleri yeterince gözetilmeden gerçekleştirilmiş ve kıyılarımız ciddi bir şekilde tahrip edilmiştir. Kıyıların yapısının bozulması, yakın gelecekte hem turizm gelirleri hem de su ürünleri yönünden ekonomiyi olumsuz etkileme riskini beraberinde getirmektedir” ifadeleri yer aldı. 

50 milyon kişi bulunuyor

Rapordaki bir dikkat çeken tespitler de “yazlıklara” yönelik oldu. Yazlık evler ve tatil sitelerinin Ekim ayından itibaren boşaldığına belirtilen , “yazlık evlerin yılın belli zamanlarında kullanılıp diğer zamanlarda boş bırakılması ekonomik açıdan kayba neden olması ile beraber  kıyıların binalarla doldurulmasına, jeomorfolojik özelliklerinin ve doğal güzelliklerinin de yok edilmesine neden olmaktadır” dendi. 50 milyona yakın nüfusun kıyı şehirlerde yaşadığı raporda, şu ifadeler yer aldı.

“Artan nüfus ve yapılaşmanın korumasız kıyı alanları üzerinde çeşitli problemlere yol açacağı açıktır. Tatil konutları için elverişli ortamlar oluşturması nedeniyle her geçen gün beton yığınlarına dönen kıyılarda şehirleşme, bitki örtüsünün tahribatı, tarım arazilerinin yerleşime açılması, kır ekonomisinin yapısının değişmesi, mevsimlik nüfus artışının neden olduğu kirlilik vb. yollarla coğrafi çevreyi olumsuz yönde etkilemektedir.”

Denize sıfır inşa edilen konutlar kıyılara zarar veriyor!

Çok katlı siteler hava akımını engelliyor

1985’te kıyı imar planı hazırlama görevinin mahalli idarelere verilmesinin, tarım alanlarının yazlık ve turizm amaçlı kullanıma dönüşmesinde etkili olduğunun altı çizilen  İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerinin hazırladığı raporda, kıyı bölgelerindeki “çok katlı tatil siteleri” için de şu değerlendirmelerde bulunuldu: 

“Canlı yaşamını olumsuz yönde etkileyen çok katlı tatil siteleri denizden gelen hava akımını engellediğinden özellikle yaz aylarında rüzgârın serinletici etkisinin azalmasına da sebep olmaktadır. Ayrıca deniz kıyısı boyunca yapılan konutlar genellikle şerit halinde olduğundan hem deniz havasının iç kesimlere girişi engellenmekte hem de konutlara paralel yapılan yollar yüzünden denizle binalar arasındaki bağlantı yollarla koparılmaktadır. Böylelikle var olan kumsallar yok edilmekte ve plajların görüntü kalitesi de bozulmaktadır.”

Konutta trend deniz kenarı evler!