08 / 12 / 2023

Denizli Bereketler mahallesindeki imar değişikliği mahkemeden döndü!

Denizli Bereketler mahallesindeki imar değişikliği mahkemeden döndü!

 Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin, Bereketler mahallesindeki imar değişikliği için Mimarlar Odası Denizli Şubesi tarafından açılan dava sonucu mahkemeden imar kararlarının durdurulması konusunda karar aldı. Denizli Büyükşehir Belediye Meclisince 14 Ekim 2019 tarihinde alınan karar ile Bereketler Mahallesi 7959 Ada 1 Parselde kayıtlı 9.779 metrekarelik parsel, 1/5000 ölçekli plan değişikliğiyle “Ticaret + Konut Alanı” olarak planlı iken “Turizm + Ticaret + Konut” olarak yeniden planlanmıştı. Evrensel'de yer alan habere göre sonrasında yine Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17 Şubat 2020 almış olduğu karar ile 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği yapılarak, aynı parsel mevcut haliyle 5 katlı olarak planlı iken, turizm tesisi yapılması durumunda 10 katlı yapılaşmaya imkan tanındı.

Mimarlar Odası Denizli Şubesi, ilgili meclis kararlarına yapmış olduğu yazılı itirazların reddedilmesi sonrasında ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve dayanağı olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine karşı Denizli İdari Mahkemesine başvuru yapıldı. Söz konusu planların iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne dava açıldı.

Denizli Bereketler mahallesindeki imar değişikliği mahkemeden döndü!

İMAR PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ HUKUKA UYGUN BULUNMADI

Denizli İdare Mahkemesinin dava hakkında geçtiğimiz ay almış olduğu karar ile; davaya konu imar planı değişiklikleri ile getirilen fonksiyon değişikliğinin tek ada tek parselde yapılan ve genel plan kararlarından bağımsız, noktasal bir değişiklik olduğu, bölgedeki genel alan kullanım kararının “konut alanı” olduğu, fiili durumda bölgedeki yapılaşmanın büyük oranda tamamlandığı, plan değişikliğinin plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü bozduğu, plan değişikliği yapılmasında kamu yararının, teknik ve nesnel gerekçelerin bulunmadığı, plan değişikliği ile eklenen “Turizm” fonksiyonunun ve yapılaşma koşullarının bölgenin yerleşim özellikleri, dokusu ve kimliğine uygun olmadığı, bina yüksekliğinin yakın çevresinin siluetini olumsuz etkileyeceği, anılan nedenlerden dolayı imar planı değişikliğini zorunlu kılan nedenlerin bulunmadığı, plan değişikliği ile “Ticaret- konut alanı” karma kullanımına dahil edilen turizm fonksiyonunun bölge ve çevresi için uygunluğuna ve gerekliliğine yönelik analiz, etüt ve araştırmaların yapılmadığı görüldüğünden, uyuşmazlığa konu imar planı değişikliklerinin imar mevzuatına, kamu yararı ve hizmet gereklerine, planlama esasları ve şehircilik ilkelerine uygun olmadığından, ilgili imar plan değişikliklerinin hukuka uygun bulunmadığı değerlendirmesi yapıldı. 

“KAMU YARARINA AYKIRI PLANLARA KARŞI MÜCADELE EDECEĞİZ”

Ek olarak açıklanan sebeplerle hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemlerin; uygulanması durumunda telafisi güç zararlar meydana gelebileceğinden mahkeme tarafından yürütülmesinin durdurulması yönünde karar alındı. 

Denizli'de İmar Komisyonu Başkanı, Belediye'nin projesini kendi şirketine aktardı iddiası!

Geri Dön