Depozito damga vergisine tabi midir?

Depozito damga vergisine tabi midir? Depozito damga vergisine tabi midir?

Depozito ile ilgili yasal esasların yer aldığı Borçlar Kanunu gereğince, depozito bedeli en fazla üç aylık kira bedeline eşit oluyor. Peki, depozito damga vergisine tabi midir?Depozito damga vergisine tabi midir?

Depozito ile ilgili yasal esasların yer aldığı Borçlar Kanunu gereğince, depozito bedeli en fazla üç aylık kira bedeline eşit oluyor.


Kira bedeli yerine sayılmayan depozito bedeli kira başlangıcında vadeli hesaba yatırılıyor. Sözleşme sonunda ise, ev sahibinin onayı ile depozito bedeli kiracıya geri ödeniyor. 


Depozito damga vergisi..

Depozito bedeli damga vergisi hususuna gelince; depozito "kira bedeli" olmadığı için damga vergisine tabi tutulmuyor. Buna karşın kira bedeli damga vergisine tabi tutuluyor.


2014 yılında belirlenen damga vergisi oranlarına göre kira sözleşmeleri için binde 1,89 oranında vergi tahsil edilmesi gerekiyor.


Kiracının güvence vermesi

MADDE 342- Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmeyle kiracıya güvence verme borcu getirilmişse, bu güvence üç aylık kira bedelini aşamaz.


Güvence olarak para veya kıymetli evrak verilmesi kararlaştırılmışsa kiracı, kiraya verenin onayı olmaksızın çekilmemek üzere, parayı vadeli bir tasarruf hesabına yatırır, kıymetli evrakı ise bir bankaya depo eder. 


Banka, güvenceleri ancak iki tarafın rızasıyla veya icra takibinin kesinleşmesiyle ya da kesinleşmiş mahkeme kararına dayanarak geri verebilir.


Kiraya veren, kira sözleşmesinin sona ermesini izleyen üç ay içinde kiracıya karşı kira sözleşmesiyle ilgili bir dava açtığını veya icra ya da iflas yoluyla takibe giriştiğini bankaya yazılı olarak bildirmemişse banka, kiracının istemi üzerine güvenceyi geri vermekle yükümlüdür.


Kira kontratı damga vergisi 2014!