Deprem riski taşıyan Keşan Belediye Binası tahliye edilecek!

Deprem riski taşıyan Keşan Belediye Binası tahliye edilecek!Edirne Keşan'da yer alan eski belediye binası hakkında deprem riski taşıması nedeniyle tahliye kararı alındı.


Keşan ilçe Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ünal, Keşan Belediyesi eski hizmet binası için yapılan incelemeler sonucunda herhangi bir doğal afet durumunda sağlam kalmasının mümkün olmadığını söyledi.

Milliyet'te yer alan habere göre; Keşan Belediyesi, 2016 senesinde eski hizmet binasından bugün halen hizmet verdiği Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksine tüm birimleri ile taşındığını söyleyen Ünal, “Devamındaki süreçte eski hizmet binasında belediyenin mevcut kiracıları, kullanıma devam etti. Kullanılmayan alanlar ise binanın yaşına bağlı deformasyon sebebi ile her gün daha da yıpranarak bir daha kullanılamayacak kadar güvensiz hale gelmiştir” dedi.

Deprem riski taşıyan Keşan Belediye Binası tahliye edilecek!

Depremde ayakta kalamaz

Keşan Belediyesi tarafından gözle görülen deformasyonlar karşısında sağlamlık bakımından değerlendirilmesi için ilgili mevzuatlar dahilinde binadan çeşitli numuneler alındığını söyleyen  Ünal, “Alınan numunelerin laboratuvar incelemesi yapıldı. Özel teknik cihazlarla binanın iskelet röntgeni alındı ve çıkan laboratuvar sonuçlarına göre 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında yapılan hesaplamalar sonucu mevcut yapının hem içinde bulunan kullanıcılar hem de komşu binalarda bulunan kişiler açısından son derece riskli durumda olduğu tespit edildi. Binanın herhangi bir deprem veya afet durumunda ayakta kalmasının mümkün olmadığı belirlendi” diye konuştu.

Tebligat gönderildi

Ali Ünal, iş yeri sahiplerine gerekli tebligatın gönderildiğini söyleyerek, “Son durumda, ilgili mevzuat gereğince bu riskli yapının kanunen tahliye edilmesi gerekmekte. Bina kullanıcılarının herhangi bir olumsuz durum yaşanmadan ivedilikle ve öngörülen kanuni süre içerisinde tahliye edilmesi için ilgililere tebligat yapıldı. Yapılan bu işlem tek başına belediyemizin inisiyatifinde değil, tamamen kanuni zorunluluk gereğidir. Ayrıca 6306 sayılı kanunun uygulama yönetmeliği madde 8’de yer alan ‘Riskli yapıların tespiti, tahliyesi ve yıktırma iş ve işlemlerini engelleyenler hakkında idarece veya müdürlükçe tutanak tutulur ve bunlar hakkında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Riskli yapıların tespiti, bu yapıların tahliyesi ve yıktırılması iş ve işlemlerine dair görevlerinin gereklerini yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında ise, tabi oldukları ceza ve disiplin hükümleri uygulanır’ hükmü gereğince açıklandığı üzere belediyemiz ve yetkilileri tüm sorumluluğu üzerinde taşımaktadır” ifadelerine yer verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi binası için karar verildi!