Deprem sigortası olmayana su yok

Deprem sigortası olmayana su yok


Devlet, DASK sigortasını yaygınlaştırmanın çaresini buldu:


"Afet Sigortaları Kanun Tasarısı Taslağı'na göre, DASK sigortası olmayan eve su ve elektrik bağlanmayacak"

Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan `Afet Sigortaları Kanunu Tasarısı Taslağı' Başbakanlığa gönderildi. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Yönetim Kurulu Başkanı İdris Serdar, yasanın çıkması halinde zorunlu deprem sigortası (ZDS) olmayanlara su ve elektrik aboneliği verilmeyeceğini belirtti.

Daha önce sadece tapuda ZDS kontrolü yapıldığını hatırlatan Serdar, taslağın, DASK'ın zorunlu deprem sigortası dışında, ihtiyaç olması halinde Bakanlar Kurulu kararıyla başka teminatlar da verebilmesine olanak sağlayacağını ifade etti.

2.8 milyon ev sigortalandı

DASK'ın özel sektör - devlet işbirliğinin başarılı ve uyumlu çalışmasının güzel bir örneği olduğunu belirten Serdar,  şunları söyledi:

"DASK, kurulduğu 2000 yılından bu yana ülkemizin içinde bulunduğu deprem kuşağının herkesi etkileyebileceğini vurgulamakta ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla bilinç-lendirme çalışmalarını sürdürmektedir. Başlangıçta  sigortalı konut sayısı 500 bin iken, konut paket poliçeleri 1.5 milyon ve 1999 öncesinde olmayan zorunlu deprem sigortaları poliçesi ise bugün 2.8 milyona ulaşmış durumda."

DASK pahalı değil

İdris Serdar, DASK ve ZDS ile ilgili olarak kamuoyuna şu mesajı verdi:
"Bilmeliyiz ki, ZDS  pahalı bir sigorta değil. Aksine ucuz bir sigorta. Bu sigortada kâr amacı güdülmediğinden primler oldukça düşük tutulmuştur. ZDS'nin primleri devlet tarafından konut sahiplerinin ödenebilir bir prim karşılığında maksimum teminat almaları dikkate alınarak belirlenmektedir. 
Örneğin 1. Deprem Bölgesi'nde bulunan 100 metrekarelik bir konutun yıllık prim tutarı 118 YTL'dir. Bunun günlüğü ise 32 YKR'ye denk gelmektedir."

Milliyet