Deprem vergilerinin kullanımı ve alınan önlemler mecliste!

Deprem vergilerinin kullanımı ve alınan önlemler mecliste!

Toplanan deprem vergilerinin kullanım alanına ve depreme karşı alınan önlemler meclis gündemine taşındı. İYİ Parti'li Kabukcuoğlu, konuyla ilgili soru önergesi hazırladı...


İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, toplanan deprem vergilerinin kullanım alanına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin soru önergesi hazırladı. Kabukcuoğlu, sorusunun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlandırılmasını istedi.

İYİ Parti'li Kabukcuoğlu, ''Türkiye yapı stoğunun büyük bir kısmının imar mevzuatına aykırı olması nedeniyle, başta deprem olmak üzere sürekli afet riski ile tehdit ve tehlike altındadır. 18 Mayıs 2018'de yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanun'un 16. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun Geçici 16. Maddesi'nde ifade edildiği şekliyle, afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanmasını amaçladığı İmar aflarının kalıcı olduğunu, kaçak yapılaşmayı ve kamu arazilerinin işgallerini özendirmiştir. Deprem kuşağındaki Türkiye'de güvenli olmayan binaların inşa edildiği, masum bir barınma ihtiyacı olarak başlayan kaçak yapılaşmanın "kaçak kentler” sorununa dönüşmesine zemin hazırlayan imar affının gerçek amacı ve depremin yarattığı tahribatıda İzmir'de de gözler önüne sermektedir. Deprem Bilgi Notu'nun belirttiği raporda, İzmir'de yıkılan 7 binanın yanında, acil yıkılması gereken 9 ve ağır hasarlı 42 bina, orta hasarlı bina sayısı ise 66 olarak tespit edildi. Depremlerin oluşumu önlenemeyeceğine göre, insanlık için tek çare can kayıplarını ve hasarı azaltabilecek önlemleri almaktır'' diye konuştu.

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun soruları:
1-Deprem vergisi toplanmaya başlandığı yıldan bu güne kadar ne kadar vergi toplanmıştır? Bu vergilerin ne kadarı deprem zararları için kullanılmıştır? 
2-Toplanan deprem vergisi paraları deprem dışında kullanılmış mıdır? Kullanıldıysa bunlar nelerdir? 
3-Son 20 yılda toplanan bu vergilerle depremin vereceği zararlarla ilgili nasıl bir çalışma yapılmıştır? 
4-Türkiye'de deprem riski olan illerde kaç yapının depreme dayanıklılık kontrolü yapılmıştır? 
3 milyon TL "acil yardım ödeneği" göndermesini 
5- İzmir'de yaşanan deprem için AFAD'ın bölgeye yeterli olacağını düşünüyor musunuz? 
6- Ülkemizde Afet toplanma alanlarını yeterli sayıda olduğunu düşünüyor musunuz? 
7- Bahsi geçen kaynak ile haberleşme altyapısına ne kadar güçlendirme yatırımı yapılmıştır? 
8-Eskişehir ilinde, yapıları için depreme dayanıklılık testi yapılan bina sayısı kaçtır? 
9- Eskisehir ilinde, ne kadar Afet toplanma alanları mevcuttur? 
10- İmar affı yasasını yürürlükten kaldırmayı düsünüyor musunuz?