Depremde zarar görenlere kredi kolaylığı!

Depremde zarar görenlere kredi kolaylığı! Tunceli, İzmir ve Bingöl depremlerinde zarar  gören afetzedelerin konutları için açılan kredide faiz uygulanmayacak. Tunceli, İzmir ve Bingöl Depremlerinde Zarar Gören Afetzedeler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı


        
Tunceli,  İzmir  ve Bingöl Depremlerinde Zarar Gören Afetzedeler Hakkında
 Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazetenin bugünkü
 sayısında yayımlandı.
        
Yönetmelikte yapılan değişiklikle "Konut Kredilerinin Açılması ve
 Kullandırılması" başlıklı madde, "Açılacak kredinin miktarı, her yıl Afet ve
 Acil Durum Yönetimi Başkanlığının belirlemiş olduğu Evini Yapana Yardım Kredisi
 ile eşit miktarda olacaktır. 2011 yılı için Evini Yapana Yardım Kredisi, konut
 başına 33.000 Türk Lirasıdır. Kredinin vadesi 20 yıldır. Kredi, inşaatın
 bitiminden itibaren iki yıl sonra yıllık eşit taksitler halinde geri ödenmeye
 başlanır. Krediye faiz uygulanmaz. Vadesinde ödenmeyen taksitler için yıllık
 yüzde 5 gecikme faizi uygulanır" şeklinde değiştirildi.
AA