Devlet, afet konutu yapmaktan vazgeçerse sigortaya talep artar!

Devlet, afet konutu yapmaktan vazgeçerse sigortaya talep artar!

Sigorta bilincinin yaygınlaşması için devletin afet konutu geleneğini bırakması gerektiğini belirten sigortacılar, zorunlu deprem sigortasına yönelik düzenlemelerin de yasalaşmasını istiyor...VAN depremi sigorta sektörünü de harekete geçirdi. Depremin vurduğu bölgede sigortalanma oranının düşük olmasından şikayet eden sigortacılar, sigorta bilincini artırmak için devletten destek bekliyor. Devletin afet konutu yapma geleneğini artık bırakması, deprem sigortası olmayan hasarlı bina sahiplerine karşılıksız konut yardımında bulunmaması gerektiğini belirten sigortacılar, zorunlu deprem sigortasına ilişkin düzenlemeleri içeren yasa tasarısının da biran önce çıkmasını istiyorlar. Sigortacılar, Vatandaşın sigorta konusunda bilincinin artması, devletin her durumda zararını karşılayacağı inancından kurtulması ile mümkün olacaktır diyorlar. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Başkanı (TSRŞB) Mustafa Su, zorunlu deprem sigortasına ilişkin düzenlemeleri içeren yasa tasarısının biran önce yasalaşması gerektiğini söyledi.

Bilinç yetersiz
Mustafa Su, deprem konusundaki bilincin istenen seviyede olmadığı ve alınması gereken önlemlerin birçoğunun henüz hayata geçirilemediğini belirterek, gerek sigorta bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalar, gerekse zorunlu deprem sigortasına yönelik Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından yürütülen kampanyaların önemli olduğunu kaydetti. Mustafa Su, Kamudan en büyük beklenti, zorunlu deprem sigortasına ilişkin düzenlemeleri de içeren yasa tasarısının bir an önce yasalaşmasının sağlanmasıdır dedi. Su, sigorta bilincinin yetersiz olduğunu da vurgulayarak, Toplumun genelini kapsayacak şekilde sigorta bilincini artırma ve sigortanın tanıtımına ilişkin faaliyetler önemli dedi.

3.5 milyon sigortalı
Liberty Sigorta Genel Müdürü Ragıp Yergin, kayıplarının hızla yerine konması için halkın zorlama ile değil kendi isteğiyle sigorta yaptırmasının doğru bir yaklaşım olduğunu belirterek, Ancak veriler de gösteriyor ki, henüz bu bilinç seviyesine erişilmiş değil. Yaklaşık 13 milyon konutun zorunlu olmasına rağmen sadece 3.5 milyonu depreme karşı sigortalı dedi. Ragıp Yergin, sigorta yapılmamasının nedenlerine de değinerek, Çünkü bu sigortaların pahalı olabileceği algısı var, ekonomik yetersizlik ve ihmal var. İsminin içinde zorunlu ibaresi geçmesine rağmen cezai müeyyide uygulanmadığı için gerçek anlamda bir zorunluluk hissedilmiyor şeklinde konuştu. Ragıp Yergin, hem depremin yıkıcı etkilerini azaltmak hem de sigortaya ilgiyi artırmak adına devlet ve sigorta şirketlerinin işbirliği içinde üzerine düşeni yapması gerektiğini de vurgulayarak, şunları söyledi: Kaçak yapılaşmaya karşı alınacak önlem ve cezai müeyyidelerle, sözde zorunlu sigortaların gerçek anlamda zorunlu hale gelmesiyle, tanıtım faaliyetlerinin artırılmasıyla, halkın sigorta bilincinin artırılmasına verilecek destekle önemli oranda yol kat etmek mümkün. Zorunlu olmasına rağmen halen yeteri kadar yaygınlaşmayan deprem sigortası için çare, yasaya konulacak ceza maddesi ile mümkün olabilir.
Yardıma DASK şartı
Işık Sigorta Genel Müdürü Recep Koçak, bundan sonraki olası depremlerde, devletin deprem sigortası olmayan hasarlı bina sahiplerine karşılıksız konut yardımında bulunmaması durumunda DASKa olan talep ve sigortalanma oranının kendiliğinden artacağını söyledi. Koçak, sigorta bilincinin artmasının, devletin her durumda zararı karşılayacağı inancından kurtulmasıyla mümkün olacağını kaydetti. Koçak, Van depreminde DASK kapsamında olmayan binaların sigortadan yararlanamayacağını belirterek, Deprem sigortası yaptırma zorunluluğu, Kanun Hükmünde Kararname ile 27 Eylül 2000de başlamıştı. DASK poliçesi olmayanlara devletin yardım etmeyeceği belirtildi. Kararnamenin aksine devletin, evleri hasar görenlerin zararını tazmin edeceğini taahhüt etmesi, sigorta yaptıranların cezalandırılması demek. Zararın devlet tarafından karşılandığını gören vatandaşların sigortaya olan talebi azalacaktır dedi.

Sadece devletten medet umuluyor

LİBERTY Sigorta Genel Müdürü Ragıp Yergin, depremlerin yol açtığı ekonomik kayıpların büyük bölümünün gelişmiş ülkelerde sigorta yoluyla telafi edildiğini, sigortacılık sisteminin yaygın olmadığı ülkelerde telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurduğunu belirterek Halkımız sadece devletten medet umuyor. Oysaki yaptırılacak sigortalarla, sigorta şirketleri çok daha hızlı bir şekilde bu kişilerin mağduriyetlerini giderebilecekti. Başınıza bir felaket gelmeden sigorta yaptırın dedi.

Sigortası olmayana ceza uygulansın

IŞIK Sigorta Genel Müdürü Recep Koçak, Kanun Hükmünde Kararname ile deprem sigortasının zorunlu olduğu belirtilmesine rağmen herhangi bir müeyyide öngörülmediğini ifade ederek, şunları söyledi: Devlet, zorunlu deprem sigortası yaptırmayanlara cezai müeyyide uygulamalı. Kamu kurumlarının konut ile ilgili yapılacak fatura ödemeleri dahil tüm işlemlerde, deprem sigortasını sorgulayarak, bu zorunluluğu desteklemeli. Böylece DASK poliçelerinin oranı artacak, afetler sonucu ekonominin üzerindeki ağır yük hafifleyecektir.
Hürriyet