Devlet, gayrimenkulünü Körfez ülkelerine satacak

Devlet, gayrimenkulünü Körfez ülkelerine satacak

Ekonomi yönetiminin küresel krize karşı aldığı tedbirlere her geçen gün bir yenisi ekleniyor.Son bir ay içerisinde birçok önlemi devreye sokan hükümet, şimdi de rotayı Körfez sermayesine çevirdi.

Kira sertifikası ve gayrimenkul ortaklığı senetlerine ilişkin taslak geçen ay Başbakanlık'a gönderildi. Hazine yönetimi tarafından hazırlanan çalışmaya göre kamu kendi binasında kiracı olacak. Bina, arsa, otoyol, köprü ve baraj gibi gayrimenkuller karşılığında çıkarılacak kira sertifikaları ve yatırım ortaklığı senetleri Körfez ve Asya ülkeleri başta olmak üzere satışa çıkarılacak. Körfez sermayesinin faiz çekincesini ortadan kaldıracak düzenleme kapsamında ilk etapta 1 milyar YTL'lik kağıt çıkarılması planlanıyor.

Hazine yönetimi tarafından hazırlanan çalışmaya göre kamu kuruluşları her yıl oturduğu bina için belirli miktarda kira ödeyecek. Örneğin, Maliye Bakanlığı'nın binası için 100 milyon YTL'lik değer belirlenmesi halinde bu miktarda kira sertifikası çıkarılacak. Binaların kağıt üzerindeki sahibi yatırımcılar olurken, kamu kuruluşları için belirli miktarda kira ödenecek. Bakanlar Kurulu tarafından kapsama alınan kuruluşların, bedeli Hazine'ye irat kaydedilmek üzere, taşınmaz mallar ile kamu mallarına ilişkin imtiyazlar ve işletme hakları için ödemeleri gerekecek kira ve geri alım bedelleri, Hazine Müsteşarlığı'nın veya kiracı kurum ve kuruluşların ilgili mali bütçesine konulacak ödenek ile karşılanacak. İşlemleri yürütmek için Hazine Müsteşarlığı'na bağlı olarak çalışacak Kamu Varlıkları Yönetimi AŞ adında bir şirket kurulacak. Personel sayısı 5'i geçmeyecek olan bu şirket kamu taşınmazlarının kira işlemlerini takip edecek. İlgili bakan, lüzumu halinde kanun kapsamında alınan kamu varlıklarının ve bu varlıklara ilişkin kira bedellerinin değerlemesini bağımsız gayrimenkul ekspertiz şirketlerine yaptıracak. Bu kapsamda çıkarılacak kağıtlar Kurumlar Vergisi haricinde her türlü vergi, resim, harç, fon ve diğer mali yükümlülüklerden muaf olacak.

Kâr-zarar usulüne göre çalışacak

Menkul Kıymet veya Gelir Ortaklığı Senedi şeklinde düzenlenecek olan tahvillerde otoyol, köprü ya da baraj gibi altyapı yatırımlarının satışı düşünülüyor. Baraj, otoyol ya da köprünün gelirleri dikkate alınarak hazırlanacak olan tahvil, kâr-zarar sistemine göre satılacağı için Körfez sermayesinin faiz çekincesi ortadan kaldırılmış olacak. İlk etapta 1 milyar YTL'lik kağıt çıkarılması hedeflenirken Körfez sermayesinin Türkiye'de yatırım yapması için yeni bir kapı açılmış olacak. Faizsiz hizmet veren katılım bankaları da bu sayede bazı birikimlerini yurtdışında değerlendirmek yerine ülke ekonomisine kazandıracak. Hazine için de iç piyasadan daha rahat borçlanma imkanı doğacak.

Kira Sertifikası İhracına İlişkin Kanun Tasarısı Taslağı, Başbakanlık'a Devlet Bakanı Mehmet Şimşek imzası ile gönderildi. Yurtdışı tasarrufların cezbedilmesinde araç çeşitliliğinin ciddi avantajlar sağlayacağını belirten Şimşek, global finans piyasalarında yaklaşık bir buçuk yıldır devam eden likidite krizi olduğuna dikkat çekti. Şimşek, "Krizin önümüzdeki birkaç yıl daha etkili olacağı göz önüne alındığında, ülkemizin uluslararası tahvil piyasalarına ek olarak büyük bir potansiyele sahip olduğu düşünülen kira sertifikaları piyasasında yer almak suretiyle dış finansman konusunda kaynaklarını çeşitlendirmesi faydalı olacaktır." dedi. Kanunun gerekçesinde ise kira sertifikaları piyasasında talebin yarısından fazlasının likidite sıkıntısını fazla hissetmeyen Ortadoğu ve Asya ülkelerinden geldiği kaydedildi.

Zaman