Devre Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Devre Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!Devre Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Bülent Çerçioğlu Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 50 bin TL sermaye ile 10 Şubat'ta Sultanbeyli, Fatih Mahallesi, Fırat Caddesi'nde kuruldu.


Devre Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Bülent Çerçioğlu Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 50 bin TL sermaye ile 10 Şubat'ta Sultanbeyli, Fatih Mahallesi, Fırat Caddesi'nde kuruldu. 


Devre Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; 1-Her türlü inşaat yapımı,mesken,toplu konut,işyeri,okul,otel,yurt,yol,köprü,baraj,liman,sondaj kuy usu, fabrika, atölye,depo,spor tesisleri,kanalizasyonlar,arıtma tesisleri,içme suyu boru depoların inşaatı,kamuya ait binaların inşaatı,her türlü gayrimenkulün yapımı,alım satımı,yurtiçi ve yurtdışı müteahhitlik hizmetleri,taşeronluk hizmetleri, 2-Her türlü inşaat taahhüt işleri;konut,işyeri,ticarethane inşaatlarını yapmak,satmak,kendi hesabına arazi ve arsalar almak, bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak ve satmak. 3-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektörlere ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut,iş hanları,fabrikalar,yollar,baraj ve göletler,park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler,tatil köyleri inşa etmek veya kiraya vermek,  4-Her türlü dekorasyon tanzim ve yapımı,tamirat yapımı,boya işleri yapımı,dekorasyon malzemelerinin imalatı ve mimari tasarımı,taahhüt,peyzaj mimarisi,iç ve dış mimarlık , çevre tasarımı ve düzenlenmesi, 5-Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak,yaptırmak ve bunları satmak,kiraya vermek, 6-Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak, 7-Her türlü konut,fabrika,atölye ve benzeri binalara çatı izolasyonu,dış cephe izolasyonu yapmak.Isı yalıtımlı,giydirmeli dış cephe kaplama işleri yapmak, 8-Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde,resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf,açık arttırma,eksiltme,teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 9-Türkiye Cumhuriyeti Devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların,kamu iktisadi teşebbüsleri,iktisadi devlet teşekkülleri,kamu iktisadi kuruluşları,kamu bütçeli daireler,mahalli idareler,belediyeler,yapı kooperatifleri,özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat,elektrik,tesisat,yol,su,kanalizasyon, doğalgaz,altyapı,üstyapı,dekorasyon,restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak,teklif vermek,ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği iş yapmak ve teslim etmek, 10-Her türlü inşaat malzemeleri imalatı,tuğla,kiremit,kum,çimento,mıcır,inşaat demiri, fayans,karo,kalebodur,parke,mermer,sıhhi tesisat malzemeleri,kapı ve pencere doğramaları hazır sıva,iç ve dış sıva,badana,tecrit ve izolasyon malzemeleri, ısı ve su yalıtım malzemeleri,boya, armatürler, asma tavan,açılır kapanır çatı pencere ve kapı sistemleri ve benzeri her türlü inşaat malzemeleri imalatı ve satışı,ithalat ve ihracatı yapmak, 11-Her türlü endüstriyel inşaat malzemeleri alım, satım ve üretimi, 12-Her türlü PVC,alüminyum,demir ve metal doğrama imal alım satımı, 13-Her türlü hurda sıhhi tesisat ve inşaat malzemeleri alım satımı, 14-Her türlü mimarlık hizmetleri vermek,şehir ve imar planları hazırlamak ve uygulamaları yapmak, 15-Yurt içinde ve yurt dışında gerek resmi gerekse özel kuruluşlara;mimarlık,mühendislik ve dekorasyon konularında projelendirme hizmetleri ve kontrollük yapmak veya başkalarına yaptırmak ihalelere katılmak,taahhütte bulunmak, 16-Statik , betonarme ve çelik  hesaplarını,çizimlerini ve inşaat mühendislik kapsamındaki tüm hizmetleri yapmak,yaptırmak,çevre düzenlemeleri ile ilgili projelendirme ,tasarım ve fizibiliteler hazırlamak,yapmak ve yaptırmak, 17-İç ve dış dekorasyonculuk,tasarım konusunda projelendirme nihai safhaya kadar hizmet vermek,dekoratif malzeme tasarımı,temini ve ticaretini yapmak, 18-Durum (halihazır),kadastro,yer altı maden ocakları,deniz dibi,tünel ve baraj,yol,su,kanalizasyon,boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı.Parselasyon planlarını yapmak, 19-Islah-İmar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerini yapmak, 20-Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerini yapmak,    Konusu ile ilgili olarak ;  -Konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında bürolar,satış ve teşhir yerleri ve depolar açabilir,acentalıklar kurabilir. -Konusu ile ilgili araştırma geliştirme hizmetleri personel yetiştirme ve buna benzer faaliyetlerde bulunmak,mühendislik ve müşavirlik hizmetleri görmek,bu konuda yerli ve yabancı şahıs ve firmalarla işbirliği yapabilir. -Konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurabilir,bunlar tarafından ihraç olunacak hisse senedi ve tahvilleri almak,iştirak taahhütlerinde bulunmak,aracılık yapmamak kaydıyla bunları satmak,devir ve temlik etmek ve teminata vermek. -Konusu ile ilgili her türlü ithalat,ihracat,ticaret,mümessillik,müşavirlik ve taahhüt işleri yapabilir.Yurt içinde ve yurt dışında açılacak ihalelere katılabilir ve yerine getirebilir. -Konusu ile ilgili fizibilite çalışmaları,pazarlama faaliyetleri yapabilir.


Devre Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adres: Sultanbeyli, Fatih Mahallesi, Fırat Caddesi, 65/B