12 / 08 / 2022

Diada Yapı Taahhüt Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!    


Diada Yapı Taahhüt Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi bugün Sarıyer'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Güven Gül tarafından kuruldu.Diada Yapı Taahhüt Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi bugün Sarıyer'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Güven Gül tarafından kuruldu.

Diada Yapı Taahhüt Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi konusu:
1- Her türlü kaba inşaat malzemeleri,ince inşaat malzemeleri,hırdavat,sıhhi tesisat malzemeleri ile bu malzemelerin yanında kullanılan yardımcı mamullerin alımı,satımı,ithalatı ve ihracatını yapmak. 2- Konusunda her türlü dekorasyon malzemeleri ile mobilya,ağaç doğramada kullanılan aksesuarlarının imalı,alımı,satımı ve ihracatını ve ithalatını yapmak. 3- Konusu her türlü inşaat malzemesi yapımında kullanılan inşaat demiri, çimento, çivi, kireç, kum, tuğla,seramik,yer döşemeleri,fayans,hırdavat,boya, sıhhi tesisat, kalorifer, asansör malzemeleri, inşaat malzemeleri alımı,satımı,ithalatı ve ihracatını yapmak. 4- Konusunda her türlü inşaat ve yol makineleri bayındırlık işlerinde kullanılan makineler,dozer,loder,ekskavatör,römorkler,traktörler,jenare törler, komperesörler, sondaj makineleri ve delme tabancaları ve iş makineleri ile bunların aksesuar ve yedek parçalarının imali,alımı,satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 5- Konusunda her türlü plastikten mamul boru,mutfak ve banyoda kullanılan plastik aksesuarların ve bunların benzeri mamullerin alımı,satımı,ithalatı ve ihracatını yapmak. 6- Konusunda her türlü ham ve mamul kereste,kapı ve pencere,parke,mutfak dolabı,banyo dolabı ve inşaat için gerekli, ahşap malların alımı,satımı,ithalatı ve ihracatını yapmak. 7- Konusu ile ilgili olarak kat karşılığı işyeri,konut yapmak,arsa alıp üzerine işyeri,konut yapmak,yaptırmak. 8- Konusunda her türlü konut,işyeri ve benzeri binaların onarım,dekorasyon,bakım ve inşaat işlerini yapmak. 9- Konusunda her türlü standart ve prefabrik inşaat malzemelerinin bir kısmımın veya tamamını imal edecek tesisler kurmak,veya kurulmuş işletmelerin işletmeciliğini almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek 10- Yurt içi veya Yurtdışı gerçek veya tüzel kişiler ile resmi kurum ve kuruluşlara her türlü gayrimenkullerle ilgili profesyonel danışmanlık hizmeti sunmak, müşavirlik hizmetleri, perspektif ve maket yapımı, restorasyon projeleri hazırlanması, bunlarla ilgili her türlü plan ve projeler, teklif dosyaları, fizibilite ve etütlerin hazırlanması, keşif raporları ve her türlü teknik kontrol hizmetleri tatbikat projeler hazırlanması, hesap raporları ve en geniş anlamda yapı gayrimenkul danışmanlık hizmetinin sunulması. Veya bu hizmetlerin üçüncü kişilere yaptırılması. 11- Şirket yurtiçi ve yurtdışı yol, köprü, baraj, liman, okul, hasta hane gibi bayındırlık tesisleri ile sınaî ve turistik inşaat taahhüdünde bulunabilir. Konusu ile ilgili her nevi inşaat, tesisat, tamir ve tadilat, restorasyon ve taahhüt işleri yapabilir. 12- Konusu ile ilgili almış olduğu arsa ve gayrimenkulleri dilediği bedel ve şartlarla, dilediği kişi ve kuruluşlara satmak, satış bedellerini tahsil etmek, satış bedelinden alacağı kaldığı takdirde şirket lehine inşaat teminat ve kanuni ipotekler vaaz etmek ve bu ipotekleri kısmen veya tamamen terkin etmek. 13- Yapı ve gayrimenkullerle ilgili gerçek ve tüzel kişiler, resmi kurum ve kuruluşlara, profesyonel yöneticilik yapmak, profesyonel işletmecilik hizmeti sunmak, danışmanlık yapmak, gerekli bilgi ve birikimleri aktarmak, piyasalar ile ilgili araştırma yaparak ilgili kişi veya kuruluşlara sunmak. 14- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat taahhüt işleri, kamu ve özel teşebbüslerde alt yapı, üst yapı inşaat işlerinin yapımını üstlenmek, her türlü taahhüt işleri yapmak veya yaptırmak. Toplu konut projeleri uygulamak. 15- Yurtiçinde ve yurtdışında inşaat, tesisat montaj işleri ile her nevi müteahhitlik işlerini yapabilir, inşaat ve tesisat projeleri hazırlayabilir. Mühendislik ve mimarlık hizmetleri yapabilir, resmi yarı resmi ve özel ihalelere katılabilir, taahhüde girebilir. 16- Mimarlık ve mühendislik proje ve organizasyon işleri, müşavirlik, teknik sorumluluk, kati hesap durumu, şantiye kontrol mühendisliği, mesul mimarlık hizmetleri ile imar planları düzenlemek, imar planları yapmak, şehircilik mümessillik ve nizam araştırması hizmetleri yapmak. 17- Şirket konusunu gerçekleştirebilmek için gerekli her türlü imalat ve muhafaza makineleri, cihaz, alet ve yedek parçanın imalı, alımı, satımı ithalat ve ihracatını yapmak 18- Şirket konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında toplantı, kongre, konferans, fuar ve sergilerle ilgili düzenlenmiş olan bu gibi organizasyonlara katılmak, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak, 19- Konusuyla ilgili ticari amaçlı olarak her türlü mal ve hizmet alımı-satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak 20- Konusu ile ilgili 6345 sayılı kat mülkiyet kanununun ilgili hükümlerine göre kat irtifakı kurmak mevcut kat irtifakını bozmak, bozulan kat irtifakını yeniden kurmak, mevcut kat irtifakını kat mülkiyetine devir etmek. ŞİRKET MAKSAT VE MEVZUUNA UYGUN OLARAK; 1) Şirket konusu ile ilgili olarak yabancı sermaye mevzuatına göre ve bu konulara uygun olarak ve ilgili mercilerden gereken izin alınmak koşuluyla dış kredi temin edebilir, ortaklıklar kurulabilir ve yabancıları ortak olarak bünyesine alabilir. 2 ) Şirket kanunun tayin ettiği çerçeve dahilinde şirketin alacaklarını ve borçlarını temin için ipotek, rehin kefalet ve diğer teminatları vermek, ipotek rehin kefalet ve diğer teminatları almak, ipotek tesis ve fek edilmesi, ticari işletme rehini ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.