Dikey Yüksek Yapı Sistemleri Cam Ve Alüminyum Limited Şirketi kuruldu!

Dikey Yüksek Yapı Sistemleri Cam Ve Alüminyum Limited Şirketi kuruldu!

Dikey Yüksek Yapı Sistemleri Cam Ve Alüminyum Limited Şirketi bugün KAğıthane'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Tuncay Uğur ve Umut Akpınar tarafından kuruldu.


Dikey Yüksek Yapı Sistemleri Cam Ve Alüminyum Limited Şirketi bugün KAğıthane'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Tuncay Uğur ve Umut Akpınar tarafından kuruldu.

Dikey Yüksek Yapı Sistemleri Cam Ve Alüminyum Limited Şirketi konusu:
1. Her nevi cam ve cam ürünleri, her kalınlık ve ebatta düz cam, ısı cam, telli, buzlu, renkli cam, pencere-vitrin camları, oto camları ve her türlü aynanın imalatı, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 2. Her türlü cam ve aynanın rodaj, bizote, kumlama, boyama, vitray ve cam süsleme işlerini yapmak. 3. Her türlü madeni eşya imalatı, alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 4. Her türlü alüminyum doğrama, alüminyum kapı pencere, panjur işlerini yapmak, alınan işleri başka firmalara yaptırmak. 5. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 6. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 7. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 8. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 9. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 10. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. 11. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 12. Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm özel ve resmi kuruluşların, belediyelerin, toplu konut ve sitelerin, sanayi ve tarım fabrikalarının, plaza ve iş merkezlerinin iç mekan ve dış çevre temizliği ile cadde, sokak temizliği ve çöp toplama hizmetlerini yapmak, çöp imha ve arıtma-ayıklama tesisleri kurmak. 13. Her türlü temizlik madde ve malzemeleri ile temizlik makinelerini almak, satmak. 14.Her türlü konut, fabrika, atölye ve benzeri binaların dış cephlerinin temizliğini yapmak, yaptırmak 15. Her türlü ev, işhanı, bina, iş merkezi, otel, toplu konut, resmi ve özel hastanelerin, her türlü açık alanların, haşere, sürüngen ve kemirgen kontrolünü ve ilaçlamasını yapmak. Haşere ilaçlamasında kullanılan ilaçların, makine ve ekipmanların alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 16.Her türlü konut, fabrika, atölye ve benzeri binalara çatı, izolasyonu, dış cephe izolasyonu yapmak, ısı yalıtımlı, girdirmeli dış cephe kaplama işleri yapmak. Her türlü binaların ısı ve su yalıtım malzemelerinin imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak. Şirket Amacına Ulaşabilmesi İçin Aşağıdaki Konularda İşlemler Yapılabilir: 1- Konusuna giren işlerle ilgili olarak pazarlama, danışmanlık, komisyonculuk işleri yapmak ve bu amaçların gerçekleşmesi konusunda her türlü kanuni tasarrufta bulunmak. 2- Şirket faaliyet konusu ile ilgili, yurt içinde ve yurt dışında ihalelere katılmak. 3- Şirket amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için tesisler kurar, satış merkezi depolar açar ve işletir. 4- Şirket, amaç ve konusu ile ilgili her türlü imalat, ihracat ve ithalat işleri ile dahili ticaret ve pazarlama işlerini yapar ve yaptırır. 5- Konusu ile ilgili mümessillik, acentelik, bayilikler, ustalık (know-How) ve patent alabilir ve verebilir. Elde ettiği hakları başkalarına devredebilir, kiralar veya kiraya verebilir. 6- Şirket faaliyet konusu ile ilgili her türlü komisyonculuk yapabilir, amaç ve konusu ile ilgili hususlarda her türlü kurulmuş şirketlere iştirak eder. 7- Şirket faaliyet konuları ile ilgili amacına ulaşmak için gayrimenkuller satın alır, satar, inşa ettirir. Gerek şirketin, gerekse gerçek ve tüzel üçüncü şahısların menkul ve gayrimenkulleri üzerine şirket leyh ve aleyhinde kendi borç ve alacakları için rehin, ipotek ve sair ayni hakları tesis etmek, konan ipotekleri kaldırmak ve kaldırtmak. 8- Gerekli hallerde şirketin sahip olduğu gayrimenkulleri üçüncü kişiler lehine ipotek etmek, rehin vermek, şirketin sahip olduğu menkul ve gayrimenkulleri üçüncü kişilerin borçlarının, kullandığı veya kullanacağı kredilerin teminatını teşkil etmek üzere ipotek etmek, rehin vermek ve benzeri ayni haklarla takyit etmek, ipotek rehin ve benzeri ayni hakları terkin etmek ve çözmek. 9-Amaç ve konusuna giren işlerle ilgili olarak teknik bilgi anlaşmaları yapmak, bu anlaşmaları kısmen ve tamamen almak ve devretmek. 10- Bankalardan ve mali müesseselerden kredi, resmi kuruluşlardan teşvik ve yatırım indirim belgeleri almak, dış yatırım kaynaklarından yararlanmak, kısa, orta ve uzun vadeli krediler temin etmek, teminat ve kefalet için gerekli iştiraklere katılmak. 11- Şirket amacını gerçekleştirmek ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Çağlayan Mh.Fevzi Çakmak Cd. N.69 İç Kapı N.1 Kağıthane