Dilek Aslan: Çarpık kentleşme yaşlıları etkiliyor!

Dilek Aslan: Çarpık kentleşme yaşlıları etkiliyor! Dilek Aslan: Çarpık kentleşme yaşlıları etkiliyor!

Birleşmiş Milletler tarafından 1990’dan bu yana organize edilen 1 Ekim Uluslararası Yaşlılar Günü’nün yirmi beşincisi düzenlendi. Bu kapsamda ATO ve TGD ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi.Birleşmiş Milletler tarafından 1990’dan bu yana organize edilen 1 Ekim Uluslararası Yaşlılar Günü’nün yirmi beşincisi düzenlendi. Bu kapsamda ATO ve TGD ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi. ATO ve TGD hızlı ve çarpık kentleşmeden kaynaklanan yaşlıların yanlızlığı, ihmal ve istismarının önlenmesi gerektiğine dikkat çekti.  Ankara  Tabip Odası (ATO) ve Türk Geriatri Derneği (TGD) Uluslararası Yaşlılar Günü nedeniyle ATO binasında dün bir basın toplantısı düzenledi. Basın metnini okuyan TGD Genel Sekreteri Prof. Dr. Dilek Aslan, bu yılın Yaşlılar Günü temasının dünyada ve Türkiye’de hızlı ve çarpık kentleşme süreci ile toplumda pek çok açıdan yaşlıların ortaya çıkan “yeni” gereksinimlerinin olduğunu söyledi. Bu konudaki bazı tespitleri kamuoyuna sundu; Dünyada 2030 yılında her 10 kişiden 6’sının kentlerde yaşayacağı, 2050 yılı itibarıyla da 60 yaş üzeri nüfusun 900 milyonu aşacağı belirtilmektedir. Bu sayı gelişmekte olan ülkelerin nüfusunun dörtte birini oluşturacaktır. Günümüzde gelişmiş ülkelerde yaşayan yaşlı nüfusun yüzde 80’i kentsel alanlarda yaşamını sürdürmektedir. Hızlı kentleşme sürecine parelel olarak hava kirliliği, çöp sorunu, trafik yoğunluğu gibi sorunlar hızla artmaktadır. Yaşlı nüfusundaki artış en fazla gelişmekte olan ülkelerin kentsel alanlarında olacağı tahmin edilmektedir.'' Aslan,”Yaşlıların yalnızlığı, ihmal ve istismarı önlenmelidir” dedi. Aslan yaşlılık döneminin en önemli sorunlardan birinin ayrımcılık ve sosyal dışlanma olduğuna da vurgu yaptı.


Evrensel