DMT Yatırım İnşaat Anonim Şirketi kuruldu!

DMT Yatırım İnşaat Anonim Şirketi kuruldu! DMT Yatırım İnşaat Anonim Şirketi kuruldu!

DMT Yatırım İnşaat Anonim Şirketi bugün Beykoz'da 100 bin TL sermaye bedeli ile Demet Çetin Kumral ve Onur Kumral tarafından kuruldu.


DMT Yatırım İnşaat Anonim Şirketi bugün Beykoz'da 100 bin TL sermaye bedeli ile Demet Çetin Kumral ve Onur Kumral tarafından kuruldu.

DMT Yatırım İnşaat Anonim Şirketi konusu:
1. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane,endüstri tesisleri,santraller trafo merkezleri,telefon telgraf,enerji nakil hat ve tesisleri ile her türlü telekomünikasyon tesislerinin inşaat projelerini hazırlamak ve inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ,proje ,tesisat ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, Prefabrike inşaat ve meskenler, iş hanları, fabrikalar, alt yapı ,üst yapı,yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek,yapmak , yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 2. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerinin anahtar teslimini, projelerini taahhüt etmek ve yapmak. 3. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 4. Her türlü mimarlık ve mühendislik hizmetleri vermek , şehir ve imar planları hazırlamak, proje ve uygulamalarını yapmak. Yurtiçinde ve yurtdışında tüm sektörlerde yatırım ve danışmanlık hizmeti yapmak. 5. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi , çevre düzenlemesi ,bilim,teknik , akademik alanlarda mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, kontrolörlük,etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 6. Her türlü malın ve inşaat malzemelerinin toptan ve perakende alımı, satımı, imalatı, ithalatı, ihracatı, ticaretini yapmak. 7. Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak. 8. Otomobil sektöründe faaliyet göstermek faaliyet göstermek her marka ve modeldeki araçların tamiri bakımı onarımı iç ve dış bakımı ve yedek parçalarının alım ve satımının ithalatını ve ihracatını yapmak. Oto galerileri açmak, işletmek veya işlettirmek. 9. Her türlü tekstil sanayi ürünleri ile Her nevi deri,güderi ve deriden mamül giyim eşyası;kürk,mont,kaban,ceket,yelek ,deriden mamül sümen,koltuk,kalemlik,kitaplık gibi ürünlerin imalatını yapmak ve fason yaptırmak ithalatını ve ihracatını yapmak. 10. Her türlü gıda ve tekstil ürünleri, Plastik ve kağıt ürünlerini almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak. 11. Ticari ve turistik amaçlı her türlü motorlu ve motorsuz araçları ,nakil vasıtaları satın almak,kiralamak,kiraya vermek ve gerektiğinde satmak, ithalat ve ihracatını yapmak. 12. Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri her türlü bilardo salonu, kahvehane, kafe, çay bahçeleri açmak,kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. 13. Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. 14. Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. 15. Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. 16. Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak. 17. Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri vermek. 18. Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yük ve yolcu taşımacılığı yapmak. 19. Şirket konuları ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı komisyonculuğu yapmak kaydıyla temsilcilik,mümessillik ve baş bayilik yapabilir.Baş bayilikler alabilir. Yurtiçi ve yurtdışı fuar ve sergilere katılabilir.ihtira beraatı patent lisans marka ve know how gibi haklar satın alabilir üçüncü şahıslara kısmen veya tamamen kiralayabilir veya kiraya verebilir devir edebilir başkalarına ait olanları devrini alabilir 20. Satış binaları mağazalar ve idare binaları inşa edebilir ayrıca yurt içinde ve yurt dışında bankalar ve kredi müesseselerinden borç alabilir bunların teminatı olarak şirketin veya üçüncü şahısların gayri menkullerini ipotek edebilir ipotek alabilir fek edebilir. 21. Amacına uygun olmak kaydıyla kurulmuş veya kurulacak olan herhangi ticari veya başka iktisadi konularla iştigal eden her türden yerli ve yabancı şirkete iştirak edebilir. Gerekirse teşviklerden faydalanabilir. 22. Konusu ile ilgili her türlü malın toptan ve perakende alım satım imalat ithalat ve ihracatını yapabilir. 23. Şirket amacını ve konularını gerçekleştirmek için konusu ile ilgili olarak mali, ticari, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Çubuklu Mah. Mert Sok. No:3/1 BEYKOZ