DNR İnşaat ve Yapı Malzemeleri İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

DNR İnşaat ve Yapı Malzemeleri İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu! DNR İnşaat ve Yapı Malzemeleri İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

DNR İnşaat ve Yapı Malzemeleri İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Dilek Dener tarafından 10 bin TL sermaye ile 28 Ağustos'ta Beylikdüzü, Barış Mahallesi, Egemenlik Caddesi'nde kuruldu.

DNR İnşaat ve Yapı Malzemeleri İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Dilek Dener tarafından 10 bin TL sermaye ile 28 Ağustos'ta Beylikdüzü, Barış Mahallesi, Egemenlik Caddesi'nde kuruldu.


DNR İnşaat ve Yapı Malzemeleri İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1-İNŞAAT MALZEMELERİ a) İnşaat malzemeleri (demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, ateş tuğlası, kiremit, alçı, çimento, fayans, seramik, marley vb.) imalatı, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. b) İnşaat işlerinde kullanılan her türlü demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, ateş tuğlası, kiremit, kireç, doğrama, alçı, çimento, fırınlanmış kum, mermer, mozaik, fayans, seramik, vitrifiye, marley, parke, armatür, pvc boru ve birleştirme parçaları, temiz su ve birleştirme parçaları, izolasyon malzemeleri, duvar kağıdı, boya, banyo ve mutfak aksesuarları, hazır kapı, merpen ve bütün elektrik malzemelerinin alım, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. c) Her türlü hırdavat, nalburiye ve nalburiye ürünlerinin alımı satımı ithalat ve ihracatı d) Boya ve boya yan malzemeleri, sıhhi tesisat malzemeleri, çatı ve izolasyon malzemeleri, inşaat sanayi ile ilgili her türlü kimyevi malzeme, sanayi teknik malzemeleri, endüstri teknik malzemeleri, yapı kimyasalları ve yapıştırıcılar, her türlü mobilya aksesuarları, her tür marangoz malzemesi, her tür torna, tesviye, CNS malzemeleri, her tür ölçme aleti, her tür bağ bahçe  tarım sektörüne ait makine ve aletleri, hortum,  her tür kaynak makine ve aksesuarları bunların sarf malzemeleri, kesici delici ve aşındırıcı malzemeler, oto ve oto yan sanayisinde kullanılan malzemeler, servis ekipmanları alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı e) Hazır beton ve her türlü prefabrik yapı elemanları ihracatı, ithalatı, transit ticareti ve pazarlamasını yapmak,  f) Şirketin konusu ile ilgili her türlü gayri menkulleri , menkul mallar , şirket konusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiraya alınması, gayri menkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve şahsi hakların tesis ve tecili, tasarruflarında bulunulması;  g) Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını , kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının temin için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri , alacak ipotekleri, teminat ipotekleri, kefalet ipotekleri alınması, verilmesi, her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi , alınması , ticari işletme rehini akdedilmesi;  h) Gerek 6224 sayılı yabancı sermayeyi teşvik kanunu gerekse sonradan çıkarılan kanun hükmünde kararname, yönetmelik hükümlerine göre şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket teşkili ortak girişimlerde bulunulması mevcut ticari işletmelere iştirak edilmesi,  ı) Şirket işleri için gereli taşıtları iktisap etmek , devretmek ve bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarrufta bulunmak.  i) Konu ile ilgili taşımacılık hizmetleri yapmak, j) Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır, satar, kiralar, kiraya verir. k) Her türlü PVC ve PVC den yapılmış yapı ve bağlantı elemanları,kapı kapı parçaları, pencere ve pencere parçaları, hazır mutfak, dolap, boru ve birleştirme parçaları, temiz su ve birleştirme parçaları, izolasyon malzemeleri, duvar kağıdı, boya, banyo ve mutfak aksesuarları, hazır kapı, merpen ve bütün elektrik malzemelerinin, Pvc, demir ve alüminyum mamul her türlü kapı pencere ve sistemleri, mutfak dolapları ve aksesuarlarının alım, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. l) Her türlü dekorasyon tanzim ve yapımı, dekorasyon malzemeleri, demir ve demir ürünleri, çelik ve çelik ürünleri, paslanmaz çelik, bakır, galvaniz, PVC ve asbestken mamul boru, kapı pencere, kereste ve benzeri inşaat ile ilgili her türlü emtia alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak 2-ORMAN ÜRÜNLERİ a) Her türlü orman ürünlerinin; ham, mamul, yarı mamul olarak yurtiçinden ve yurtdışından temin edilmesi, bunların işlenmesi, yarı mamul veya mamul haline getirilerek veya işlenmeden yurtiçine ve yurtdışına satılması, pazarlanması. b) Şirket her türlü orman ürünleri ile bu ürünlerden sanayi yolu ile elde edilen kereste, tomruk imalatı,alım, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatı ve  bunların mamul ürünleri mdf, yonga levhaları ve sunta alım, satımı, ithalat ve ihracatı 3-İNŞAAT a) Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c) Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. d) Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. e) Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 4-GIDA a) Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek.


DNR İnşaat ve Yapı Malzemeleri İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi adres: Beylikdüzü, Barış Mahallesi, Egemenlik Caddesi, Tüze Sitesi, B-20 Blok No:3A İçk.No:45