Doğal alanlar imara mı açılıyor?

Doğal alanlar imara mı açılıyor? Doğal alanlar imara mı açılıyor?

İMO Başkanı Cemal Gökçe, “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kararı ile doğal alanların imara açıldığını belirtti...İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Başkanı Cemal Gökçe, yeni bir yönetmelikle askeri bölgeler, su ve orman havzalarından sonra şimdi de koruma altındaki doğal alanların imara açıldığını, üstelik bu düzenlemenin halkın adeta can derdine düştüğü koronavirüs salgınıyla boğuştuğu bir dönemde yapıldığını ve kamuoyunun dikkatinden kaçırıldığını ileri sürdü. 

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, İMO Başkanı Cemal Gökçe, koruma altındaki doğal alanların sessiz sedasız yapılaşmaya açıldığını belirtti.

Gökçe, kritik kararın 16 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan, “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile uygulamaya geçirildiğini ifade etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmeliğin 6'ncı maddesiyle doğal koruma alanlarının ticari faaliyetlere açıldığına dikkat çeken Gökçe, bu maddeyle doğal alanların yağmalanmasının ve talan edilmesinin önünde hiç bir engel kalmadığını belirtti. 

Gökçe, yeni düzenlemede, sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanları içinde şunları kaydetti:

-Barındırdığı siluet, jeolojik ve ekolojik değerlerin korunması ve geliştirilmesi amacıyla alanın potansiyeli ve kullanım özellikleri göz önünde bulundurularak, kesin korunacak hassas alan ve nitelikli doğal koruma alanlarında izin verilen faaliyetlere ek olarak doğal ve kültürel bakımdan uyumlu düşük yoğunlukta faaliyetler, entegre tesis, turizm ve yerleşimlere izin veren alanlardır.

Gökçe, şunları belirtti ve şu uyarıları yaptı:

YERLEŞİME AÇILIYOR

-Bu düzenleme açık ki doğal koruma alanlarını sadece ticari faaliyete açmıyor aynı zamanda yerleşmeyi de mümkün kılıyor.

-‘Düşük yoğunlukta' denilerek sözde kabul edilebilirliği sağlanmaya çalışılsa da, yoğunluğu ne olursa olsun adı geçen bölgelerin imara açılacağı anlaşılıyor.

-Kentsel değerlerin, kentlerin ortak kullanım alanlarının, askeri bölgelerin, su ve orman havzalarının yerleşmeye açılması yetmemiş olacak ki, yeni düzenleme ile doğal alanlar da imara ve kaçınılmaz olarak yerleşmeye, yapılaşmaya açılıyor.

UTANÇ VERİCİ BİR DURUM

Gökçe, “Bunun anlaşılabilir, kabul edilebilir tarafını bulmak mümkün değildir. Böylesi bir dönemde bunun düşünülmesi ve uygulanması ise tarihe utanç notuyla geçecektir” dedi.