Doğalgaz faturaları yüzde 30 düşecek

Doğalgaz faturaları yüzde 30 düşecek Doğalgaz faturaları yüzde 30 düşecek

T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nın hazırladığı `Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği' 3 Şubat 2009 tarihinde yapılacak


T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nın hazırladığı `Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği' Türkiye'nin çehresini ve yaşam standartların değiştirecek yeni uygulamaları da beraberinde getiriyor.
Bu yönetmelikle;
o Doğalgaz faturaları yüzde 30 düşecek...
o Türkiye'nin doğalgaz konusundaki dışa bağımlılığı azalacak...
o Ülke ekonomisine katkı sağlanacak...
o Doğalgaz ve karbonmonoksit zehirlenmesinden meydana gelen can kayıpları engellenecek...
Yönetmeliğin tüketiciye sağladığı tüm diğer avantajların ve enerji verimliliği konusunun tartışılacağı;
Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği Derneği (KBSB) Başkanı Ali Eren ve Dernek Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenecek basın toplantısında 3 Şubat 2009 Salı günü Ceylan İnter Continental Oteli, Citronelle Salonu'nda gerçekleşecek.