Doğalgazda tasarruf devri başlıyor!

Doğalgazda tasarruf devri başlıyor!

Kış artık iyice kapımızda. Doğalgaz faturaları yüzünden evlerde battaniyelerle oturmaktansa, kombinizi değiştirerek de tasarruf edebilirsiniz. Son teknoloji yoğuşmall kombiler, bu açıdan birebir


Doğalgaz ülkemize ilk kez 1989 yılmda geldi ve o zamanlar kurulan kombilerin birçoğu halen kullanımda. Oysa ki kombi teknolojisi tasarrufu öri plana alarak sürekli gelişiyor. Bosch Termoteknik Ortadoğu Satışlarından Sorumlu Isısan Isıtma ve Klima San. A.şž. Yönetim Kurulu Üyesi Selman Tarmur, 'Uluslararası standartlarda baktığınız zaman bir kombi cihazının ömrü ortalama 15 senedir. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda bir yenileme pazarının olacağım düşünüyoruz' diyor.

şžofbenin yerini yoğuşmall kombi alıyor

Selman Tarmur, Türkiye'de yoğuşmalı kombiye ve güneş enerjisi panellerine yönelimin arttığını belirtiyor. 'Artan doğalgaz yatınmlan ve enerji tasarrufunun öne çıkmasıyla, özellikle yoğuşmall kombi üretimi giderek artıyor ve şofben üretiminin yerim alıyor' diyen Tarmur, enerji tasarrufu sağlayan teknolojilere daha çok odaklandıklannı belirtiyor. Tarmur sözlerine devam ederken, 'Manisa'da geçtiğimiz yıllarda tüm dünya ısıtma pazan için yeni nesil yoğuşmall kombilerin üretimine başladık. Türkiye'de kullanılan gazlı kombi cihazlarının yüzde 15'i ve şofbenlerin yüzde 20'si Bosch Termoteknik tarafından Manisa'daki fabrikamızda üretiliyor' diyor.

Krizin etkilerinin azalmaya başladığım belirten Tarmur, 2010 yılmda ısıtma sektöründe artış olduğunu belirtiyor. Tarmur, 'Türkiye'de son 15 yıl içerisinde gözlemlediğimiz kadarıyla; ülkemiz kriz dönemlerinin başmda çok fazla etkilense de, ardından ekonomimiz çok hızlı bir şekilde yükselişe geçiyor. Türkiye'deki ısıtma sektöründe geçen seneki düşüşten sonra 2010 yılında bir artış oldu. Bosch Termoteknik olarak bizim de, kombilerde geçtiğimiz seneye göre pazar payımız yüzde 20 civarına çıktı' diyor.

çevreci üretim düşük emisyon değerleri

Tüm dünyada yeşil ekonominin önem kazandığını belirten Tarmur, kendilerinin de bu konuya önem vererek üretim yaptığını belirtiyor ve ekliyor: 'Yeşil ekonomi eğer ülkemizde gerekli destek ve teşvikleri görürse Türkiye bu önemli pazarda yerini güçlü bir şekilde alabilir.'

Sözlerine devam eden Tarmur, 'çevreyi koruma ve teknoloji Bosch'ta paralel ilerliyor' diyor. Üretimdeki çevreci hedeflerini anlatan Tarmur, 'Manisa fabrikamızda üretim faaliyetlerimizi sürdürürken doğaya ve çevreye saygılı, enerji kaynaklarını doğal yollardan kullanmayı hedefleyen bir politika izliyoruz. Isınma ve sıcak su kullanımına bağlı olarak üretim yapan fabrikamızda, özellikle de karbondioksit emisyonunu azaltma hedeflerimiz bulunuyor. 2012 yılına kadar Manisa'daki üretim tesisimizde, Bosch'un dünya genelindeki emisyon hedefini geçerek, karbondioksit emisyonunu yüzde 29 oranında düşürmek istiyoruz. Geçen yıl yaklaşık 176 bin Euro yatırım yaparak, elektrik ve doğalgazda 60 bin Euro'ya yakın da bir tasarruf elde ettik. 2009 yılında 2008'e göre 448 ton daha az karbondioksit emisyonu gerçekleştirdik' diyor.

Tarmur, yoğuşmalı kombilerin çalışma prensiplerini şöyle anlatıyor: 'Yoğuşma tekniğinde, yanma sonucu oluşan duman gazının içinde bulunan su buharının, cihazın içinde yoğuşturularak yakıtın üst ısıl değerinden faydalanılması amaçlanıyor. Yoğuşma teknolojisi günümüzde ısıtma sistemlerinde verimlilik artışı için kullanılan en yaygın uygulama. Bu teknikle sağlanan verimliliğe paralel olarak, sera gazı emisyonları da azaltıldığı için, çevrenin korunması bakımından da önemli bir adım atılmış oluyor. Yoğuşmalı sistemler ile %110'lara varan norm kullanma verimlerine ulaşmak mümkün.'

Tarmur'a göre, kış aylarında maliyetlerin düşmesi için yüksek verim sağlayan enerji tasarruflu kombiler tercih edilmeli. Bu anlamda en ileri teknolojiye sahip ürünlerin yoğuşmalı cihazlar olduğunu da sözlerine ekliyor. 'Aynca kombilerde mutlaka bir oda kumandası veya termostat kullanılmalıdır. Bunun yanında radyatörlerde üzerinde ayar yapılabilen termostatik radyatör vanalannın kullanımı da ilave bir yakıt ekonomisi sağlayacaktır. Son olarak doğru ayar sıcaklıkları da önemli. İstanbul şartlarında oda sıcaklığınızı 1 derece daha düşük ayarlayarak yaklaşık yüzde 10 oranında yakıt sağlamak mümkün'
Hürriyet/Eda UTKU