Doğuş GYO, 1 Ocak - 31Mart faaliyet raporu!

Doğuş GYO, 1 Ocak - 31Mart faaliyet raporu!

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 1 Ocak - 31 Mart tarihleri arasında finansal akışının tablolarını yayınladı


 

DOĞUŞ GYO TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE;    01/01/2012 - 31/03/2012 döneminine ait faaliyet raporu için tıklayınız    FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 04 Mayıs 2012 KARAR SAYISI :332     SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI     a) Sermaye  Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğ esasları gereği, şirketimizin 01/01/2012 -31/03/2012 dönemine ilişkin solo olarak hazırlanan finansal tablolarının ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini,   b) Şirketteki yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve sahip olunan bilgiler çerçevesinde, solo olarak hazırlanan finansal tabloların ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,   c)  Solo finansal tabloları şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği,faaliyet raporu işin gelişimi ve performansını, şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.   Saygılarımızla,      DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.