17 / 08 / 2022

Doğuş GYO, 7 milyon 676 bin lira kazanç payı dağıtacak!

Doğuş GYO, 7 milyon 676 bin lira kazanç payı dağıtacak!

Doğuş GYO, 2011 yılı için 7.676.029 lira kar payı dağıtacağını açıkladıDoğuş GYO,  2011 yılı için 7.676.029 lira kar payı dağıtacak. Yapılan açıklama şöyle:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No:29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde, şirketimizin 01 Ocak-31 Aralık 2011 hesap dönemine ilişkin Konsolide olarak hazırlanan Mali Tablolarında, 2011 yılı faaliyetlerinden 13.205.290 TL  dönem karı; Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarımızda ise 8.080.031,32 TL dönem karı gerçekleşmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına ve şirket kar dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanan ve şirket ana sözleşmesi gereği ayrılması gereken, 2011 yılı Birinci Tertip Yasal Yedekler; yasal kayıtlarımızdaki dönem karı tutarı üzerinden hesaplanarak, 404.001,57 TL olarak belirlenmiştir. 404.001,57 TL birinci tertip yasal yedek ayrılmasından sonra SPK mevzuatına göre hesaplanan net dağıtılabilir kar tutarı 10.035.658,43 TL'dır.Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlar çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kar tutarı ise 7.676.029,75 TL'dır.

01 Mart 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda, şirketimizin büyüme politikaları doğrultusunda 2011 yılında gerçekleşen dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmayarak Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
 

Kurumsal Yönetim Komitesi, Komite Başkanılığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Murat Bahadır Teker atandı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" kapsamında;

-Kurumsal Yönetim Komitesi, Komite Başkanılığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Murat Bahadır Teker'in, üye olarak ise Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Hüsnü Güzelöz'ün,

-Denetimden sorumlu komite üyeliklerine ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri, Murat Bahadır Teker ve Mustafa Ahmet Ünaydın'ın yapılacak,

İlk Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Hüseyin Belibağlı/emlakkulisi.com