Doğuş GYO, Doğuş Center Etiler'i 62,9 milyon TL'ye aldı!

Doğuş GYO, Doğuş Center Etiler'i 62,9 milyon TL'ye aldı! Doğuş GYO, Doğuş Center Etiler'i 62,9 milyon TL'ye aldı!

Doğuş GYO, Doğuş Center Etiler'i Doğuş Turizm'den KDV hariç 62 milyon 900 bin TL peşin bedelle satın alıyor. Tapu devir işlemleri başlatıldı...Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Doğuş Center Etiler 16-17 nolu bağımsız bölümlerin alımı hakkında açıklama yaptı.

Doğuş GYO tarafından, Doğuş Turizm aktifinde kayıtlı, tapunun İstanbul Beşiktaş Bebek Mahallesi, 593 Ada ve 53 nolu parselde bulunan 6 bin 745,23 metrekare kullanım alanlı 16 ve 17 nolu bağımsız bölümleri KDV hariç 62 milyon 900 bin TL peşin bedelle satın alınmasına ve alıma ilişkin tapu devir işlemlerinin başlatılmasına karar verildi.

Söz konusu alış bedelinin tapu sicili nezdinde gerçekleştirilecek alış ve mülkiyet devir işlemi ile eş zamanlı ve peşin olarak ödenmesi hususunda şirket Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Hüsnü Güzelöz ve Genel Müdür Çağan Erkan'ın yetkilendirildi.  

Doğuş GYO'nun KAP açıklaması: 
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25 Aralık 2018 tarihli toplantısında;

1)    Doğuş Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş. aktifinde kayıtlı, tapunun İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Bebek Mahallesi, 593 Ada ve 53 nolu parselde bulunan 6.745,23 m2 kullanım alanlı 16 ve 17 nolu bağımsız bölümlerin ("Gayrimenkul"), EPOS Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.'nin 25.12.2018 tarih ve 2018-00005 sayılı ekspertiz raporunda ("Gayrimenkul Değerleme Raporu") söz konusu taşınmazın bir bütün halinde satılması durumunda tespit edilen KDV hariç 62.907.000-TL tutarındaki ekspertiz değeri dikkate alınarak; KDV hariç 62.900.000-TL peşin bedelle satın alınmasına ve alıma ilişkin tapu devir işlemlerinin başlatılmasına, 
2)   Söz konusu alış bedelinin tapu sicili nezdinde gerçekleştirilecek alış ve mülkiyet devir işlemi ile eş zamanlı ve peşin olarak ödenmesi hususunda şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz ve Genel Müdür Sn. Çağan Erkan'ın yetkilendirilmesine, Türkiye Cumhuriyeti tapu müdürlükleri ve ilgili tüm merciiler nezdinde Gayrimenkul'ün alış işlemlerini gerçekleştirmek ve bu işlemler için gerekli tüm belgeleri imzalamak üzere İstanbul Barosu'na 43565 sicil numarası ile kayıtlı ve kimlik numaralı Av. Özgür Çınar ve/veya İstanbul Barosu'na 28862 sicil numarası ile kayıtlı ve kimlik numaralı Av. Özge Esmer ve/veya İstanbul Barosu'na 50259 sicil numarası ile kayıtlı ve kimlik numaralı Av. Ömer Kurutluoğlu'nun vekil tayin edilmesine,

3)   Gayrimenkulün sahibi konumunda olan Doğuş Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.‘nin  dolaylı gerçek kişi nihai hakim ortağımız tarafından kontrol ediliyor olması nedeniyle, SPK'nın yürürlükte bulunan düzenleme ve kararları kapsamında, Doğuş Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin şirket ile ilişkili taraf konumunda olduğu,

4)   Yukarıda yer alan Gayrimenkul Değerleme Raporu ile takdir edilen değerin SPK'nın II-23.1 "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin "Önemlilik Kriteri" başlığını taşıyan 6'ncı maddesi ile belirlenen önemlilik kriterlerinin altında kalmaktadır.

Hüsnü Akhan ve Ekrem Nevzat Öztangut işlemin diğer tarafı şirketle, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 9 ve 10ncu maddeleri kapsamında ilgisi bulunması nedeniyle oy kullanmamış, karar bağımsızlar dahil diğer üyelerin oybirliği ile alınmıştır.

Dosya için tıklayın

 

Doğuş GYO, D Ofis Maslak binasını 525,9 milyon TL'ye aldı!