03 / 10 / 2022

Dokuma arazisinin ne olacağına Antalyalılar karar verecek!

Dokuma arazisinin ne olacağına Antalyalılar karar verecek!

Başkan Hakan Tütüncü, Dokuma arazisindeki ticari alanda ne yapılacağına hukuki süreç tamamlandıktan sonra Antalyalılarla birlikte karar vereceklerini söyledi . Tütüncü, STK temsilcilerinin Dokuma ile ilgili önerilerini aldı.Dokuma Fabrikası'nın ve çevresindeki yeşil alanının, Antalya kazandırılması amacıyla meclis karanla oluşturulan çalışma grubu, Antalya dinamiklerinin alanla ilgili önerilerini almaya devam ediyor. 


Dokuma Çalışma Grubu, Antalya'daki sivil toplum kuruluşları (STK)nın temsilcilerini konuk etti. Çalışma grubu, Dokuma Fabrikası sosyal tesislerinde düzenlenen kahvaltılı toplantıda, STK temsilcilerinin Dokuma ile ilgili önerilerini aldı. 


FABRİKANIN GEÇMİŞİ

Çalışma grubunun daveti üzerine Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de toplantıya katıldı. Toplantıda söz alan Başkan Tütüncü, Dokuma'nın tarihi, tahsisi ve ne yapılacağı ile ilgili STK temsilcilerine bilgi verdi. 

Tütüncü, Dokuma Fabrikası'nın temelinin, Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakan Adnan Menderes'in katıldım bir törenle 1956'da atıldığını anımsatarak. "Fabrikada üretim 1961 'de başlamış. 1985'tc zarar ettiği gerekçesiyle fabrika Özelleştirme İdaresi'ne devredilmiş. Fabrikanın faaliyeti 2003'tc durdurulmuş. 

Özelleştirme İdaresi, 2005'te Dokuma arazisini. Kepez Bclcdiycsi'nc tahsis etmiş." açıklamasını yaptı. 


HUKUKİ SÜRECİ ANLATTI

488 dönümden oluşan Dokuma arazisinin. Kepez Belediyesi'nin yüzde 99,9 hissedarı olduğu Dokuma AŞ'ııin mülkü olduğunun altını çizen Tütüncü, tahsis ve hukuki süreçle ilgili şunları söyledi: "Benden önceki dönemde 2005'te Dokuma, şirket yönetim kurulu kararıyla bir proje karşılığında arazinin üst kullanım hakkı 49 yıllığına özel bir şirkete verilmişti. Tahsis sonrası şehirde infial meydana gelmiş ve sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve siyasi partiler ortak hareket ederek tahsisin iptali için dava açmışlardı. 2009'da göreve geldiğimde dava devam ediyordu. 

Davayı sabırla takip ettik ve neticelendirdik. 2013 yılının sonunda Danıştay, İdare Mahkemesi'nin tahsisin iptali kararını onayladı. Danıştay, tahsisi kesin olarak iptal etti. 

Tapu kaydında 49 yıllığına üst kullanım hakkı şirkete tescil edilmiş. Tapu sicilindeki herhangi düzeltme, ancak hukuk mahkemesi kararıyla mümkün olabiliyor. Şirket, üst kullanım hakkından kendiliğinden vazgeçmek istemiyor, idaremiz de üst kullanım hakkını kaldırma konusunda dava açtı. Şirket de masraflarını geri almak istediği gerekçesiyle alacak davası açtı. Bu iki dava, Antalya Ticaret Mahkemesi'ndc birleştirildi." 


"HALKA AÇMAYA KARAR VERDİK" 

Başkan Hakan Tütüncü, "Dokuma'da i.ki tane yolu tercih etmeliydik." diyerek şöyle devam etti: "Birincisi, dava tamamen neticelen inceye kadar herhangi bir adım atmamalıydık. İkincisi de meclis kararlarıyla inisiyatif alarak, üzerinde herhangi bir ihtilafın bulunmadığı 238 bin m2'den oluşan yeşil alanı ve eski fabrika binasını ve ek tesislerinin halka kazandırılması konusunda bir adım atmalıydık. Biz, ikinci yolu tercih ettik. 

Davanın neticelenmesi en iyi ihtimalle 3 yıldan önce olmaz. 

Zaten. Dokuma arazisi 11 yıldır atıl halde kaldı." Dokuma arazisinin imar planıyla ilgili de katılımcıları bilgilendiren Tütüncü, 488 bin m2'den oluşan Dokuma arazisinin Namık Kemal Bulvarı, Dokuma bölgesi tarafındaki 238 bin metrekarelik kısmının yeşil alan, Dumlupınar Bulvarı tarafında kalan 250 bin m2'lik bölümünün ticari alan olduğunu dile getirdi. 


YEŞİL ALANDAKİ KIRMIZI ÇİZGİLER

Kepez Belediye Başkanı Tütüncü, yeşil alanla ilgili niyetlerini şu şekilde açıkladı :"N iyetimiz, bir an evvel vakit kaybetmeden fabrika binasını, depoları, idari binayı, sosyal tesisleri, kreş binasını çeşitli fonksiyonlar yükleyerek; herhangi bir bina yıkmadan, yeni bir bina yapmadan, tek bir ağaç kesmeden ve bitki dokusuna zarar vermeden, Dokuma'yı hatıralarıyla birlikte gelcccğc taşımaktır. Burada neler yapılması gerektiğini, çalışma grubunun ortak aklın harmanlanması sonucu oıtaya çıkaracağı yol haritasıyla belirleyeceğiz. Yeni bir bina eklemeden. var olan peyzajına zarar vermeden Dokuma'yı, hatıralarıyla birlikte, tarihin canlı bir tarihi olarak geleceğe taşımak kararlığındayız. "


 TİCARİ ALANDA NE OLACAK? 

Tütüncü, 250 bin m2'lik ticari alanda ne yapılacağı ile ilgili şunları kaydetti: "Ticari alanda herhangi bir imar değişiklikle ilgili adım atmamız söz konusu değil. Hukuken de iıııar değişikliği yapmamız mümkün değil. Davalar neticelendikten sonra yeşil alanda göstermiş olduğumuz hassasiyeti, ticari alanda da göstereceğiz. Ticari alan kent adına nasıl kullanılırsa faydalı olur zemininde bir çalışma grubu oluşturacağız. Tüm Antalyalılarla ticari alanda ne yapılabileceğini konuşmayı arzu ediyoruz. Orada bir alış veriş merkezi, otel, rezidans, ticari bir fonksiyon yapmaya gönüllü değiliz. Önerimiz, burada uluslararası bir kongre merkezi olmasıdır. Bu sadece bizim düşüncemizdir. " Başkan Hakan Tütüncü, STK'ların, çeşitli ortamlarda Dokuma'nın halka kazandırılmasında kendilerine her türlü desteği vereceklerini ifade ettiklerini hatırlatarak, katılımlarından dolayı STK temsilcilerine teşekkür etti. Tütüncü, daha sonra katılımcıları fabrika binasını, yeşil alanları, depoları ve idare binayı gezdirdi. Antalya Gazetesi
Geri Dön