Dövizle borçlanan krizden korunacak

Dövizle borçlanan krizden korunacak

Meclis, ekonomik krizde ödeme güçlüğüne düşen borçlular ile hisseleri düşen şirketlere ayrı tasarılardaki iki maddeyle mini paket getiriyor.


TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşmeleri süren Borçlar Kanunu Tasarısı'nda kabul edilen "Aşırı ifa güçlüğü" maddesiyle özellikle dövizzede borçlulara rahatlama öngörülüyor. Borçlar Tasarısı'nın komisyondaki görüşmelerine yeni yılda devam edilecek.

Krize tarif

Borçlar Tasarısı'nda kabul edilen "Aşırı ifa güçlüğü" başlıklı 137'nci madde, şahıslarla ilgili borç sözleşmelerini ilgilendiriyor. Tasarıda krizi tarif eden tanım şöyle: "Sözleşmenin yapıldığı sırada taraflarca öngörülmeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen olağanüstü bir durum, borçludan kaynaklanmayan bir sebeple ortaya çıkar ve sözleşmenin yapıldığı sırada mevcut olguları, kendisinden ifanın istenmesini dürüstlük kurallarına aykırı düşecek derecede borçlu aleyhine değiştirirse..." Bu durumda, borçlu henüz borcunu ödememişse veya "doğacak haklarını saklı tutarak" ödemişse, hakimden sözleşmenin yeni koşullara uyarlanmasını isteyebilecek. Bu mümkün olmazsa, borçlu sözleşmeden dönme hakkına sahip olacak. Mahkemeler, ödeme güçlüğünün öngörülemeyen nedenlerden olduğunu tespit ederek döviz borcunu yeniden belirleyecek.

Tasarıyı hazırlayan Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Koç, böylece borçlar hukukundaki büyük bir eksikliğin giderildiğini söyledi. Düzenlemenin özellikle mali kriz dönemlerinde uygulanacağını belirten Koç, şu bilgileri verdi: "Doların aşırı değer kaybetmesi ya da kazanması gibi durumlarda, bu düzenleme uygulanabilecek. Borçlu, ortaya çıkan yeni koşullardan sonra borçlarının azaltılmasını isteyebilecek. Aynı şekilde alacaklı da değişen koşullara göre talepte bulunabilecek."

Şirketler hisse toplayabilecek

TÜRK Ticaret Kanunu (TTK) Tasarısı'ndaki bir maddeyle de anonim şirketlerle ilgili sistem yeni baştan düzenleniyor. Gelecek hafta genel kurulda görüşülmeye başlanacak ve bayram tatilinden önce çıkarılacak olan TTK'nın 379'uncu maddesindeki düzenlemeye göre, "buy-back (geri alım)" yöntemiyle şirketin kendi hisse senetlerini piyasadan alması söz konusu olabilecek. Buna göre bir anonim şirket, yönetim kurulunun, 18 ay içinde kullanması koşuluyla genel kuruldan alacağı yetkiye dayanarak, sermayesinin yüzde 10'una kadar kendi hisse senetlerini satın alabilecek.

Hürriyet