Dövizle kredi kullananların canı yanmayacak!

Dövizle kredi kullananların canı yanmayacak! Dövizle kredi kullananların canı yanmayacak!

Küresel kriz yasaya girdi kur artısına sınır geliyor...`Kart faizine sınır' getiren teklifiyle gündeme gelen Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya bombayı patlattı. Küresel kriz yasaya giriyor. Kur ve faiz artışından zarar görenler korunacak.

Kredi kartına sınırlama getiren teklifiyle gündeme gelen Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, yaşanan küresel krizin etkisini telafi edecek yeni bir çalışmaya imza attı. Küresel krizin Türkiye'de yarattığı kur ve faiz artışına yasa tasarısıyla sınırlama geliyor. Krize karşı özellikle dövizle kira ödeyen borçluları korumak amacıyla, kur artışlarında sözleşmelerin yenilenebilmesi hükmü de getiriliyor. Borçlar Kanunu Tasarısı'na eklenen 137'nci maddeyle kira, konut kredisi, kredi kartı, tahvil gibi ikili sözleşmeler, doğa olayları, ekonomik kriz gibi olağanüstü durumlarda yeniden düzenlenebilecek. yeni koşulları ise mahkemeler belirleyecek. Meclis Adalet Komisyonu'nda haftaya görüşülecek olan tasarıya `Aşırı ifa güçlüğü' başlığıyla tasarıya eklenen 137'nci maddeye göre sözleşmenin yapıldığı sırada taraflarca öngörülmeyen ve öngörülmesi beklenmedik olağanüstü bir durumun ortaya çıkması sözleşmenin yapıldığı sıradaki mevcut olguları değiştirebilecek. Maddeyle yeni koşulların borçlu aleyhine bir durum yaratması halinde borçlunun hakimden yeni koşullara göre sözleşmenin uyarlanmasını isteme hakkına sahip olması gerektiği ifade edildi.

YENİLENMEZSE FESİH HAKKI...

Borçlu, yenileme olmaması halinde fesih hakkını kullanma imkanına kavuşacak. Kredi ve mortgage sözleşmeleri ise yaşanan olağanüstü duruma göre yapılacak yorumla bu kapsama girebilecek. Bankaların bazı kredi sözleşmelerinde özel durumlarla düzenlenmiş hükümler varsa ve tüm şartlar belirlenmişse bu sözleşme hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı hakim kararına bağlı olacak. Ahmet İyimaya, mağduru korumayı amaçladıklarını belirterek `Madde, geçici olaylar değil, şartların değişmesi, dengenin bozulması durumunda çözüm olacak' dedi.

Fener kuru sabitledi perakendeci ise kira resti çekti

Kriz nedeniyle artan kurlar yüzünden fırlayan kiralara çözüm bulunamayınca Antares Alışveriş Merkezi'nde 30 mağaza sahibi mağazasını kapatmıştı. Ardından perakendeci mağazalar alışveriş merkezlerine rest çekerek kiraların ya sabitlenmesi ya da ciro üzerinden kira alınmasını talep etmişlerdi. Fenerbahçe ise borçlar için kurda son 12 ayın ortalamasını esas almayı kararlaştırmıştı.

iŞTE KRİZ MADDESİ

Madde 137: Sözleşme sırasında öngörülemeyen olağanüstü bir durum ortaya çıkar ve sözleşme yapıldığında mevcut olguları, kendisinden ifanın istenmesini dürüstlük kurallarına aykırı derecede borçlu aleyhine değiştirir ve borçlu da borcunu henüz ifa etmemiş veya ifanın aşırı ölçüde güçlenmesinden doğan haklarını saklı tutarak ifa etmiş olursa borçlu, hakimden sözleşmenin yeni koşullara uyarlanmasını isteme hakkına sahiptir. Sürekli edimli sözleşmelerde borçlu, kural olarak dönme hakkının yerine fesih hakkını kullanır.

Devrim gibi değişiklikler

Kira sözleşmesi: Borçlar Kanunu'na eklenen maddeyle kira ve tahvil gibi her türlü ikili sözleşme kriz nedeniyle yenilenebilecek.
Mortgage: ABD'yi krize sokan mortgage ve kredi sözleşmelerinin yenilenmesi ise koşullara göre yoruma bırakılacak.
Kredi sözleşmesi: Bankalarla yapılan sözleşmede özel hükümler ve tüm şartlar açıkça belirtilmişse yenileme hakim kararına kalacak.

Star