Doygun Turizm Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Doygun Turizm Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Doygun Turizm Ticaret Limited Şirketi, Hacı Arif Doygun ve Hasan Doygun tarafından 10 bin TL sermaye ile 1 Haziran'da İstanbul, Fatih, Hocapaşa Mahallesi'nde kuruldu.


Doygun Turizm Ticaret Limited Şirketi, Hacı Arif Doygun ve Hasan Doygun tarafından 10 bin TL sermaye ile 1 Haziran'da İstanbul, Fatih, Hocapaşa Mahallesi'nde kuruldu.


Doygun Turizm Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 3.1.1Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir. 3.1.2Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama,seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. 3.1.3Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. 3.1.4Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. 3.1.5Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak. 3.1.6Hava araçları ile ambulans hizmetleri vermek. 3.1.7Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak. 3.1.8Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak. 3.1.9Her türlü tabldot yemek üretimi ve satışını, üretilen yemeklerin servis hizmetlerini, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak. Gerçek ve tüzel işletmelerin yemekli toplantılarının organizasyonunu yapmak.Yemek üretim tesisleri kurmak, kurulu olanları devir almak. 3.1.10Her türlü restoran, cafe,lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurar, işletir, kiralar,kiraya verir ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapar. 3.1.11Turizme yönelik otel, motel,bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri,eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak,satmak, kiralamak, kiraya vermek. 3.1.12Şirket her türlü bilardo salonu, kahvehane, kafe, çay bahçeleri açar, kiralar, kiraya verir ve işletmesini yapar. 3.1.13Her türlü eğlence ve gösteri merkezi, sergi ve panayır alanı, kongre merkezi, sanatsal gösteri merkez kompleksi işletmek, kiraya vermek, kiralamak ve danışmanlık yapmak. Yetkili mercilerden izin almak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında sanat ve eğlence gösterileri, konserler, müzikal oyunlar, tiyatro oyunları, folklor gösterileri, bale oyunları, eğlence ve yarışma programları ve benzeri sanat ve eğlence faaliyetleri organize etmek, sergilemek, tertip etmek veya ettirmek.. 3.1.14Sesli ve ışıklı, görüntülü gösteriler yapmak, mevcut organizasyonlara katılmak. Her türlü müzik yapımı üretmek, ürettiği müzik yapımlarını ses taşıyıcılarına kayıt etmek, çoğaltmak,yayınlamak, pazarlamak. 3.1.15Her türlü halkla ilişkilerle ilgili hizmetler vermek. Yerli ve yabancı manken, film, tiyatro, ses, dans sanatçılarının ajanlığını yapmak. 3.1.16Reklam ajansı kurmak. Her türlü reklam işleri yapmak,  reklam filmleri çekmek.Reklamcılıkla ilgili olarak hediyelik eşya ve promosyon ürünlerinin alımını, satımını, ithalat ve ihracatını yapmak. Promosyon ürünlerini fason olarak yaptırmak. 3.1.17Yurt içinde ve yurt dışında her türlü televizyon, radyo, sinema, video sistemleri, yazılı ve yazısız basın araçları, ışıklı ve hareketli panolar, basılı malzemeler, tabela, afiş, afişet,pankart, açık hava panoları ve  diğer yararlanabilecek araç ve yöntemlerle reklamcılık faaliyetlerinde bulunmak 3.2 Şirket bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki mevzularda faaliyette bulunabilir. 3.2.1Şirketin faaliyet mevzularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişilerle şirket teşkili, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek ve onların aracılık yapmamak şartıyla hisselerini, tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini almak, satmak,mübadele etmek, rehin ve teminat olarak göstermek. 3.2.2Şirketin gayesine ulaşabilmesi için lüzumlu makine, tesis, atölye ile gayrimenkulleri iktisap etmek, devir ve ferağ vermek. Kiraya vermek. Kiralamak, gayrimenkuller üzerinde irtifak,intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyetleri, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek, iktisap devir ve ferağ vermek, fabrika ve idare binaları inşa etmek. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 3.2.3 Şirket için gerekli taşıtları (gemiler dâhil) iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak. 3.2.4 Şirketin gayesiyle ilgili olarak marka, ihtira berati, ustalık diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ vermek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak. 3.2.5 Şirketin gayesiyle ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında mesleki bilgi edinerek ve belirli konularda ihtisas yapacak elemanlar yetiştirmek.


Doygun Turizm Ticaret Limited Şirketi adres: Fatih, Hocapaşa Mah. Ebussuud Cad. 27/1