Drk Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi kuruldu!

Drk Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi kuruldu! Drk Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi kuruldu!

Drk Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi bugün Esenyurt'ta 20 bin TL sermaye bedeli ile Ortaç Yıldız tarafından kuruldu.Drk Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi bugün Esenyurt'ta 20 bin TL sermaye bedeli ile Ortaç Yıldız tarafından kuruldu.

Drk Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi konusu: 
a. Gayrimenkul danışmanlığı ve ekspertiz faaliyetlerinde bulunmak. b. Gayrimenkule dayalı projelerin yürütülmesi ve fiyatlandırılmasında bilimsel danışmanlıklar yapmak. c. Gerçek veya Tüzel kişi ve kuruluşlara ait her türlü gayrimenkuller, arsa, arazi, konut ve iş yerlerinin fiyat analizlerini yapmak. Fizibilite çalışmalarında bulunmak. Gayrimenkullerin ve bunlara bağlı ayrılmaz parçalarının, gayrimenkul projeleri ile gayrimenkule dayalı hak ve faydalarının belirli bir tarihteki muhtemel değerlerini etkileyen zaman, yer, nitelik, nicelik, piyasa ve çevre koşulları v.b. unsurları emsalleri ile kıyaslamak suretiyle ekspertiz faaliyetlerinde bulunmak. d. Gayrimenkullerin kira bedellerini analiz ve ekspertiz etmek. e.Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir,ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edilebilir.Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirketin amacı ile ilgili olarak marka ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet hakları iktisap etmek devir ve ferağ etmek bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak. Şirket faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir ve onların hisselerini ve tahvillerini ve diğer menkul kıymetleri aracılık yapmamak kaydıyla alabilir satabilir.

Adres: Saadetdere Mah.109.Sk.Arda Apt No:29/6 Esenyurt