DSİ'den 326, TEİAşž'tan 33 mühendis istifa etti!

DSİ'den 326, TEİAşž'tan 33 mühendis istifa etti!Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan mühendislerin, koşulları daha iyi olduğu için istifa  ederek başka kurumlara ya da özel sektöre geçmeleriyle adeta 'mühendis göçü'  yaşanıyor


Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri çalışanları Birliği Sendikası (Enerji-Bir-Sen), enerji, sanayi ve  maden hizmet alanında faaliyet gösteren bazı kamu kurum ve kuruluşlarındaki  mühendis istihdamına yönelik bir rapor hazırladı.

Raporda, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ve Türkiye Elektrik İletim Anonim şžirketinde (TEİAşž) son yıllarda yaşanan gelişmelere dikkat  çekildi. Buna göre, DSİ 'de 2008 'de genel idari hizmetler, teknik hizmetler,  sözleşmeli sınıflarında olmak üzere 56 mühendis istifa etti. Kurumdan istifa eden  mühendis sayısı 2009 'da ciddi bir biçimde artarak 135 'e ulaştı. Bu sayı 2010 'da
 da 135 olarak gerçekleşti.

DSİ 'den 2008-2010 arasında istifa eden mühendis sayısı 326 'yı buldu. TEİAşž 'ta da son yıllarda DSİ 'dekine benzer gelişmeler yaşandı. Kurumdan  elektronik, elektrik-elektronik, inşaat, bilgisayar gibi alanlardan 2009 'da 13,  2010 'da 22 mühendis istifa etti.

Rapora göre, mühendisler daha iyi mali imkanlar için istifa ederek  çalıştıkları kurumları değiştiriyor. Mühendisler, Hazine Müsteşarlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, şžeker  Kurumu, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu,  Türkiye İşbirliği ve Kalkınma İdaresi gibi uzman olarak gidebildikleri ve  aldıkları ücretin iki katına çıkabildiği kurumları tercih ediyor.

Mühendislerin istifa ettikleri kurumlar arasında yer alan DSİ ise 1. dereceli mühendis 2 bin 319, 3. dereceli mühendis 2 bin 275, 7. dereceli mühendis  2 bin 166, 8. dereceli yeni başlamış bir mühendis 2 bin 100 lira düzeyinde  bulunuyor. Kamudaki mühendisler için enerji sektöründe her geçen gün sayıları artan  özel sektör iş yerleri de bir diğer seçeneği oluşturuyor. Dil bilen, alanında kendisini yetiştirmiş bir mühendisin özel sektörde 10 bin doları bulan bir  ücretle çalışma imkanı bulabildikleri belirtiliyor.

'USTA-çIRAK İLİşžKİSİ BOZULUYOR'

Sendika Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul da yaptığı değerlendirmede, DSİ, TEİAşž gibi kurumlardan ayrılan mühendislerin yüksek ücretli nehir tipi özel  santrallere, uzman statüsünde daha yüksek ücret alabildikleri kamu kurumlarına  veya üst kurullara gittiklerini söyledi. Mühendislerin tercih ettikleri kurumlarla çalıştıkları kurumlar arasında  2 bin-2 bin 500 lira ücret farkı bulunduğuna dikkati çeken Tonbul, bazı  kurumlarda statü farkından dolayı emekli aylıklarının daha yüksek bağlanma olanağı bulunduğunu ifade etti. Tonbul, mühendislerin kurum değiştirmek istemelerinin bir diğer nedeninin  de çalıştıkları kurumda uzmanlık alanlarıyla ilgili işlerde çalıştırılmamaktan  duydukları rahatsızlık olduğunu belirtti. Genel idari hizmetler alanında çalıştırılan mühendislerin ücretlerinin  çok düşük kaldığına işaret eden Tonbul, genel idari hizmetlerde çalışan  mühendislerinin önlerinin de kapalı olduğunu ve yükselme imkanları bulunmadığını  söyledi.

Mühendislerin adeta başka kurumlara göç etmesi nedeniyle terk edilen kurumlardaki usta-çırak ilişkisinin bozulduğunu, hizmetlerdeki kalite ve  verimliliğin de olumsuz etkilendiğini ifade eden Tonbul, burada telafisi mümkün  olmayan sakıncaların da ortaya çıkabildiğini dile getirdi. Tonbul, istifa eden kamu görevlilerinin memuriyete geri dönebilmesinin de  istifa mekanizmasının daha rahat kullanılabilmesine imkan yarattığı kaydetti.

AA