Dtay İnşaat Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Dtay İnşaat Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Dtay İnşaat Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 100 bin TL sermaye ile 20 Kasım'da Esenyurt, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde kuruldu.


Dtay İnşaat Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, 100 bin TL sermaye ile 20 Kasım'da Esenyurt, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde kuruldu.  


Dtay İnşaat Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1-Her türlü inşaat taahhüt işleri ; konut işyeri ticarethane inşaatlarını yapmak ,satmak ,kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut ,iş hanları fabrikalar ,yollar ,baraj ve göletler park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.3-Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf açık arttırma, eksiltme ,teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4-Türkiye cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların kamu iktisadi teşebbüsleri  ,iktisadi devlet teşekkülleri kamu iktisadi kuruluşları kamu bütçeli daireler mahalli idareler ,belediyeler, yapı kooperatifleri ,özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat elektrik tesisat yol su kanalizasyon doğalgaz altyapı üstyapı dekorasyon restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak teklif vermek ,ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek5-Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak ve bunları satmak kiraya vermek. 6-Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 7-Her türlü dekorasyon işleri tamiratı ve boya işleri yapmak.   8-Her türlü mimarlık hizmetleri vermek,şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak   9-Her türlü mühendislik hizmeti vermek , proje ve uygulamalarını yapmak. 10-Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi ,boya ,parke ve cam cila, duvar  kağıdı, halıfleks asma tavan-kartonpiyer, fayans- kalebodur, su ve elektrik tesisatı ,çatı tadilat işlerini yapmak.   11-Her türlü bina büro tesis ve yapılar ile peysaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık mühendislik ,teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan proje teknik hesaplar ,danışmanlık ,etüd, araştırma, tasarım ,fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek.   12-Durum ( halihazır ) kadastro ,yer altı maden ocakları deniz dibi ,tünel ve baraj  yol su kanalizasyon ,boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı parselasyon planlarının yapımı.   13-Islah imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı.14-Konusuyla ilgili her türlü dengeleme hesaplama yazım ve çizim işlerinin yapımı 15-Her türlü emlak ,her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler plazalar marketler depolar soğuk hava depoları villa tatil köyleri devre mülk apart otel motel kamping gibi turistik tesisler organize sanayi bölgeleri spor komplekslerı mesken ev apartman işyeri arsa arazi gibi gayrimenkulleri almak satmak satın almak kiralamak kiraya vermek bahçe tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkartmak gerektiğinde projelendirmek Gayrimenkuller üzerinde irtifak intifa sükna kat mülkiyeti kat irtifakı şura hakları ve vefa hakları gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek.   16-Her türlü gıda maddeleri almak, satmak ,gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak işletmek ,kiralamak ,kiraya vermek.   17-İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sekrörüne konu teşkil eden her nevi sıcak soğuk dondurulmuş  ,kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek. Konusuyla ilgili :- Şirket işlerinde kullanmak üzere her türlü kara, hava, deniz nakil vasıtaları satın alır, kiralayabilir. - Faaliyet konuları ile ilgili yurt içi ve yurtdışı temaslar yapmak, fuarlara katılmak, yurtiçi ve yurtdışı irtibat büroları, acentelikler kurmak, kurdurmak. Konusuyla ilgili bayilikler alabilir ve bayilik verebilir.  - Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kart irtifakı tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi ifraz tevhid  tasim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. -Şirket konusu ile ilgili olarak know-how, izin, ruhsatname, lisans, ihtira beratı gibi hakları başka kuruluşlardan inkisap etmek, üçüncü kişilere kısmen veya tamamen devretmek.  -Şirket konusu ile ilgili benzer işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket kurmak, mevcut şirketlere ortak olmak aracılık yapmamak kaydı ile onların hisse senetlerini, tahvillerini almak, satmak, devretmek.


Dtay İnşaat Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Esenyurt, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi, 25/C/20