Dubai Towers'a Danıştay'dan onay çıkmadı

Dubai Towers'a Danıştay'dan onay çıkmadı

Mart 2007'de 705 milyon dolara Dubai Emiri Şeyh El-Maktum'un şirketi Sama Dubai'ye ihale edilen Levent'teki İETT garajı arazisinde inşaat yapımına Danıştay'dan onay çıkmadı.


Danıştay 6. Dairesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce 4. Levent'teki eski İETT garajında, plan tadilatına gidilerek yapılacak olan 'Dubai Towers-Dubai Kuleleri'nin olası inşaatıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Danıştay, kararı, "plan değişikliğinin telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleştiği" kanaatiyle 19 Ocak 2009'da oy birliğiyle aldı.

Mimarlar Odası başvurdu

Danıştay'ın kararını açıklayan Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Eyüp Muhçu, başvuruları üzerine bu kararın alındığını söyledi. Muhçu, nihai kararın da yürütmeyi durdurma yönünde olacağını düşündüğünü belirterek, ihalenin koşulları ve yargı kararları nedeniyle geçersiz hale geldiğini savundu. Büyükşehir Belediyesi'nin ihaleyi iptal etmeyerek suç işlediğini öne süren Eyüp Muhçu, "Anayasa ve ilgili yasaları açıkça çiğnemektedir" dedi.

İtiraz sonradan geldi

Davayı 4 Ağustos 2006'da açtıklarını belirten Muhçu, şunları söyledi: "Bilirkişi heyeti, 60 küsur sayfalık raporuyla, İETT garajında inşaat yapılamayacağına kanaat getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, bilirkişi heyetine süresi içinde itiraz etmedi. Rapor yayınlandıktan ve mahkemeye resmen verildikten sonra, itirazda bulundular. İstanbul 7. İdare Mahkemesi, şimdiye kadar hukuk tarihimizde görülmemiş bir karar vererek, 'Sözkonusu uzman bilim insanlarının Mimarlar Odası'nın üyesi olması ve Mimarlar Odası'nın panellerinde sempozyumlarında, konuşmacı olarak yer almaları' gerekçesiyle, raporu reddetti. Bu kişilerin meslek odasının üyesi olması yasa gereğiydi. Danıştay'a başvurduk. Talebimiz uygun görüldü ve İdare Mahkemesi'nin aldığı kararı ve daha sonra aldığı kararların yürütmesini durdurdu. Bu kararla, Dubai Kuleleri yargı kararıyla yapılamaz hale geldi."

Hürriyet