Dünya 11 yılda altyapıya 78 trilyon dolar harcayacak!

Dünya 11 yılda altyapıya 78 trilyon dolar harcayacak! Dünya 11 yılda altyapıya 78 trilyon dolar harcayacak!

PwC için Oxford Economics tarafından, küresel üretimin yüzde 90'ını gerçekleştiren 49 ülkede yapılan araştırmada küresel altyapı harcamalarındaki beklentiler ve trendler incelendi. 2025'e kadar yılda ortalama yüzde 6-7 büyüme gösterecek...

Küresel altyapı pazarı finans krizinin etkilerini atlattı ve 2025'e kadar yılda ortalama yüzde 6-7 büyüme gösterecek.PwC için Oxford Economics tarafından, küresel üretimin yüzde 90'ını gerçekleştiren 49 ülkede yapılan araştırmada küresel altyapı harcamalarındaki beklentiler ve trendler incelendi. Araştırmadaki bulgulara dayanarak hazırlanan rapora göre 2011-12 döneminde küresel altyapı pazarı finans krizinin etkilerini atlattı ve 2025'e kadar yılda ortalama yüzde 6-7 büyüme gösterecek. 2014'ten 2025 yılına kadar yıllık ortalama altyapı ve sermaye harcaması 9 trilyon dolar olurken, toplam harcamanın ise 78 trilyon doları bulacağı tahmin ediliyor. Harcamalardaki artışın büyük bir kısmının ise gelişmekte olan ülkeler kaynaklı olacağı belirtiliyor. Raporda, dünyada kentlerde yaşayan nüfusun her hafta 1.5 milyon kişi arttığı tespiti yapılıyor. Örneğin Hindistan'da kentlerde yaşayan nüfus gelecek 40 yılda 500 milyon artacak. Kentleşmenin etkisiyle Çin, Hindistan, Endonezya, Malezya, Filipinler, Tayland ve Vietnam'ın altyapı harcamaları rekor düzeylere ulaşacak. Bu ülkelerin 2012'de yüzde 30.4 olan harcama payı 2025'te yüzde 47.7'ye çıkacak. Dünya nüfusundaki hızlı büyümeye paralel olarak artan kentleşmeyle dünyada altyapı harcamalarında adeta patlama yaşanıyor. Küresel altyapı ve sermaye harcamalarının 2012'deki yıllık 4 trilyon dolardan 2025'te yıllık 9 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Harcamalardaki artışın büyük bir kısmının ise gelişmekte olan ülkeler kaynaklı olacağı tahmin ediliyor.


PwC için Oxford Economics tarafından, küresel üretimin yüzde 90'ını gerçekleştiren 49 ülkede yapılan araştırmada küresel altyapı harcamalarındaki beklentiler ve trendler incelendi. PwC'nin, bu araştırmadaki bulgulara dayanarak hazırladığı rapora göre 2011-12 döneminde küresel altyapı pazarı finans krizinin etkilerini atlattı ve 2025'e kadar yılda ortalama yüzde 6-7 büyüme gösterecek. 2014'ten 2025 yılına kadar yıllık ortalama altyapı ve sermaye harcaması 9 trilyon dolar olurken, toplam harcamanın ise 78 trilyon doları bulacağı tahmin ediliyor. Ancak harcamaların Batı'dan Doğu'ya kayması nedeniyle canlanma coğrafi açıdan farklılıklar gösterecek.


Asya Pasifik'in harcamalarda payı yüzde 60'a çıkacak


Rapor, 2025 yılına gelindiğinde Asya-Pasifik'in küresel harcamaların yüzde 60'ını temsil edeceğine işaret ediyor. Bunun temelinde ise Çin'in ve Hindistan'ın harcamaları yatıyor. Batı Avrupa'nın toplam harcamalar içindeki payının ise yüzde 10'un altına ineceği hesaplanıyor.


Raporda, dünyada kentlerde yaşayan nüfusun her hafta 1.5 milyon kişi arttığı tespiti yapılıyor. Örneğin Hindistan'da kentlerde yaşayan nüfusun büyüklüğünün gelecek 40 yılda 500 milyon artması bekleniyor. Pakistan'ın Karaçi kentindeki nüfus da, 2000-2010 döneminde yüzde 80 artarak 13 milyona ulaşmıştı. Diğer yandan Çin, Endonezya, Filipinler, Gana ve Nijerya'da nüfusun yüzde 10 ya da daha fazlası 2014-2015 yılları arasında kentlere göç edecek.


Kentleşme yatırımların patlamasına neden olacak


Kentleşmenin büyük etkisi göz önüne alındığında Çin, Hindistan, Endonezya, Malezya, Filipinler, Tayland ve Vietnam'ın altyapı harcamalarında en hızlı artışın kaydedileceği ülkeler olacak. Bu ülkelerin 2012'de küresel harcamalarda yüzde 30.4 olan payının 2025'te yüzde 47.7'ye çıkacağı tahmin ediliyor. Gelişmekte olan ülkeler, şu an küresel altyapı harcamalarının yaklaşık yarısını yapıyor. Bu ülkelerin yaptığı harcamalar 2006 yılından bu yana yüzde 10 artış gösterdi.


Gelişmekte olan Asya'nın 2012'de yüzde 30 olan küresel harcamalardaki payının 2018'te yüzde 40 ve 2015'te yüzde 48'e ulaşması bekleniyor. Asya Kalkınma Bankası'na göre Asya Pasifik bölgesinin büyüme oranlarını sürdürmesi için 2010-2020 arasında 8 trilyon dolar altyapı yatırımı yapması gerekiyor.


PwC'nin küresel sermaye ve altyapı harcamaları başkanı Richard Abadie, raporu değerlendirdiği açıklamasında, Çin ve diğer Asya ülkeleri başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin harcamalarda aslan payını alacağını söyledi. Söz konusu bölgenin toplam harcamalar içindeki payının yüzde 60'a çıkması beklenirken, Çin, Hindistan, Endonezya, Malezya, Filipinler, Tayland ve Vietnam'ın 2012 itibariyle Asya-Pasifik içinde yüzde 60 civarında olan payı da yüzde 80'i aşacak.


Hindistan'da ulaştırma ve kamu hizmetlerine yönelik altyapı harcamalarının gelecek 10 yılda, seyahat talebinin artmasının etkisiyle üç kat artış göstermesi bekleniyor. Çin'de altyapı harcamalarını 2025'e kadar yılda ortalama yüzde 10 büyüyeceği hesaplanıyor. Sosyal altyapı harcamalarının da nüfusun yaşlanmasıyla önemli bir artış göstereceği tahmin ediliyor.


Ancak raporda Çin ile ilgili aşağı yönlü risklere dikkat çekiliyor ve “Çin'de yerel hükümetlerin borçları ve kamu bankalarında artan batık krediler konusunda bazı kaygılar var. Bu nedenle projeksiyonlarımız risk altında olabilir ya da hükümetin özel sektör katılımını cesaretlendirmek amacıyla yeni teşvikler sunması gerekebilir” denildi.


Zengin ülkelerin dünyadaki payı üçte bir seviyesine inecek


Asya-Pasifik'teki gelişmelerin tersine Batı ülkelerindeki yatırımlarda bankacılık krizi, kemer sıkma tedbirleri ve sığ ekonomik canlanmanın etkileri hissediliyor. Rapora göre Batı Avrupa'nın toplam harcamalar içindeki payının yüzde 10'un altına ineceği hesaplanıyor. Gelişmiş ülkelerin şu an harcamaların yarısına denk gelen payı ise azalma trendine girdi ve 2025'te üçte bir seviyeye inecek. Batı Avrupa şu an küresel altyapı harcamalarındaki payı, 2006 yılındaki yüzde 10 ve 2008 yılındaki yüzde 18 düzeyinden yüzde 12'ye gerilemiş durumda. 2025'te bu oranın yüzde 8'e inmesi öngörülüyor. Kuzey Amerika ise, toplam altyapı harcamalarının dolar cinsinden nominal olarak kriz öncesi seviyelere 2020 yılından önce gelmesi mümkün görünmeyen Batı Avrupa'ya kıyasla daha iyi bir performans gösterecek. Batı Avrupa'nın yıllık olarak en büyük harcaması 68 milyar dolarla 2008'de kaydedilmişti. 2020 yılındaki harcama miktarı ise 62 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. ABD'nin sermaye ve altyapı yatırımları 2025'e kadar yılda yüzde 3.5 atarak yıllık 1 trilyon dolar seviyesine ulaşacak.


Sektörel dağılım fazla değişmedi


Raporda kamu hizmetleri, imalat, ulaşım, sosyal altyapı (sağlık, eğitim) ve petrol/gaz çıkarma sektörleri incelendi. Rapora göre, altyapı harcamalarında sektörel kompozisyon coğrafi hareketlere göre daha az değişim gösterdi. Doğal kaynakların çıkarılmasına yönelik harcamaların toplam içindeki payı yüzde 14'ten yüzde 17'ye yükselirken, ulaşımın payı yüzde 34'ten yüzde 31'e indi. İmalat sektörünün ağırlığı ise aynı kaldı. Sosyal yatırımların payı ise yüzde 16'dan yüzde 15'e geriledi.


Evrim Küçük/ Dünya